A kiadó honlapja

Ön az oldal 286868. látogatója        Budapest

2010. FEBRUÁR 23.,

kedd


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2/2010. (I. 26.) HM rendelet A közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról

317


Határozatok

 

8/2010. (I. 26.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

319

9/2010. (I. 26.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

319

10/2010. (I. 26.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

319

11/2010. (I. 26.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

320

1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

320


Miniszteri utasítások

 

8/2010. (I. 22.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi korlátozott személyes használatának szabályozásáról szóló 3/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról

321

9/2010. (I. 22.) HM utasítás A hadfelszerelés rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásának rendjéről

326

10/2010. (I. 27.) HM utasítás A 2010. évi intézményi költségvetési javaslatok előkészítésének és jóváhagyásának rendjéről

332

11/2010. (I. 27.) HM utasítás A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól

355

12/2010. (I. 27.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek saját hatáskörű előirányzat-módosításának rendjéről

367

13/2010. (I. 27.) HM utasítás Az előirányzat-felhasználási tervek és a teljesítésarányos támogatási előirányzat-finanszírozási tervek összeállításának rendjéről

371

14/2010. (I. 27.) HM utasítás A terven felüli bevételekkel kapcsolatos feladatokról

375

15/2010. (I. 27.) HM utasítás A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint a közszolgáltató honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételeinek felhasználásáról és elszámolásáról

377

16/2010. (I. 29.) HM utasítás Az étkezéstérítésre kötelezett és kedvezményes élelmezési ellátásra való jogosultságról

378

17/2010. (I. 29.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Kórház-higiéniai Osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

380

18/2010. (II. 5.) HM utasítás Miniszteri megbízásról

381


Államtitkári intézkedések

 

4/2010. (HK 3.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2010. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

382

6/2010. (HK 3.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

382

8/2010. (HK 3.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A "CLEVER FERRET 2010" Többnemzeti Szárazföldi Kötelékgyakorlat előkészítéséről és végrehajtásáról

382


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

76/2010. (HK 3.) HM HVKF parancs A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2009. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2010. évi feladatairól

383

01/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának geoinformációs és szabályzatellátási szakfeladatairól

383

02/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának logisztikai támogatásáról

383

03/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának híradó, informatikai és információvédelmi támogatásáról

383

04/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának egészségügyi biztosításáról

383

05/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának felderítő és elektronikai hadviselés szakfeladatairól

383

06/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának tüzér, repülő, légvédelmi rakéta, légi vezetési-radar, műszaki, ABV védelmi szakfeladatairól

383

07/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának kiképzési szakfeladatairól

383

08/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szervezetszerű harcászati hírszerző, valamint a harcászati hírszerző tartalék keret felkészítésének és kiképzésének követelményeiről

384

09/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei feltöltésének előkészítéséről és a készenlét fenntartását és fokozását biztosító hadkiegészítési szakfeladatokról

384

60/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés A Rögtönzött Robbanóeszközök Elleni Tevékenység Kiképzők kiképzési tanfolyama, valamint a fegyveres támadás helyszínelői kiképzés biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

384

5/2010. (HK 3.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírás alkalmazásba vételének elrendeléséről

384


Főnöki rendelkezések

 

34/2010. (HK 3.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3430 ASSE 10. kiadás végrehajtásáról

385

35/2010. (HK 3.) MH MK intézkedés A "Harcászati kézikönyv szakaszparancsnokoknak és szakasz vezénylő tiszthelyetteseknek" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

385


Csapatparancsnoki rendelkezések

 

1004/2009. (HK 3/2010.) ZMNE intézkedés A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem csapatkarjelzéseinek és csapatjelvényének rendszeresítéséről

386

113/2009. (HK 3/2010.) MH12. Arrabona lé.rak.e.pk. intézkedés Csapatérme rendszeresítéséről

387

211/2009. (HK 3/2010.) MH 43. hír. és vt.e.pk. intézkedés Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred Logisztikai Zászlóalj csapatkarjelzéseinek rendszeresítéséről

388


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

391

MH Logisztikai Ellátó Központ

391


Szervezeti hírek

 

1/2010. (I. 22.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

392

2/2010. (II. 5.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

393

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívások

394

MH KIAK Bélyegző érvénytelenítése

398

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.