A kiadó honlapja

Ön az oldal 149101. látogatója        Budapest

2010. FEBRUÁR 17.,

szerda


 


XXI. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 2040 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

339

3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

339

4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

345

5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők céljuttatásával összefüggő egyes átmeneti szabályairól

346

1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

347

2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról

360

3/2010. (I. 22.) ÖM rendelet a 2010. április 11. és 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

367

4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások, létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

369

5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

378

2/2010. (I. 15.) PM–ÖM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról

383

6/2010. (I. 28.) PM–ÖM együttes rendelet a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulásokat 2010. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

383

6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

384

1/2010. (I. 8.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

385

2/2010. (I. 14.) OM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről

385

3/2010. (I. 14.) OM rendelet az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet módosításáról

385

4/2010. (I. 19.) OM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

385


HATÁROZATOK

 

3/2010. (I. 19) KE határozat soron kívüli ülnökválasztásról

386

6/2010. (I. 22.) KE határozat az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

386


UTASÍTÁSOK

 

1/2010. (I. 29.) ÖM utasítása hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, mértékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról szóló 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás módosításáról

386


V. RÉSZ

 


 


KÖZLEMÉNYEK

 

Az adatvédelmi biztos felhívása a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek és a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek bejelentésére

386

A pénzügyminiszter közleményei a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

387

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1/2010. (I. 22.) KSH közleménye 3. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez

387

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei – az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők adatainak közzététele

389

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

390


VI. RÉSZ

 


 


HIVATALOS ÉRTESÍTÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRÓL

 

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.