A kiadó honlapja

Ön az oldal 42889. látogatója        

Budapest

2010. MÁJUS 7.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

32. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

6/2010. (V. 7.) MeHVM utasítás a Miniszterelnöki Hivatal Cafeteria Szabályzatának kiadásáról szóló1/2010. (I.15.) MeHVM utasítás módosításáról

6879

4/2010. (V. 7.) FVM utasítás a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló központi államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban a bírságok kiszabása tekintetében fennálló mérlegelési jogkör gyakorlásának elveiről szóló a földművelésügyi ésvidékfejlesztési miniszter 4/2009. (VIII. 12.) FVM utasítása hatályon kívül helyezéséről

6884

54/2010. (V. 7.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6885

55/2010. (V. 7.) HM utasítás a Magyar Honvédség 2010–2014. évre szóló Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjáról

6886

9/2010. (V. 7.) KvVM utasítás a köztisztviselők, illetve a munkavállalók új munkáltatói igazolványának, valamint a hatósági (szakhatósági) feladatot ellátó köztisztviselők új hatósági igazolványának adminisztratív védelméről és kiadásáról

6888

19/2010. (V. 7.) KHEM utasítás egyes költségvetési gazdálkodást érintő KHEM utasítások módosításáról

6890

20/2010. (V. 7.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szerződései megkötésének és nyilvántartásának szabályairól

6891

19/2010. (V. 7.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium InformatikaiSzolgáltatásfolytonossági Szabályzatáról

6907

20/2010. (V. 7.) NFGM utasítás a protokoll, reprezentáció, fordítás, tolmácsolás tárgyú kötelezettségvállalások rendjéről

6915

21/2010. (V. 7.) NFGM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetésekről

6923

4/2010. (V. 7.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára hatáskörének további ideiglenes ellátásáról

6930


V. Személyügyi hírek

 

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

6931

A Miniszterelnöki Hivatal személyügyi hírei

6931

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

6933

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

6934

Álláspályázatok

 

Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Művelődési Ház ésKönyvtár igazgatói (magasabb vezetői) munkaköre betöltésére

6940

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki jegyzői álláshely betöltésére

6941


VI. Alapító okiratok

 

4/2010. (V. 7.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ költségvetési szerv megszüntetéséről

6942


VII. Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívás Esztergom város helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásainak ellátására

6944


VIII. Közlemények

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

6945

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter határozata tűzgyújtási tilalom feloldásáról

6948

A külügyminiszter közleménye Montenegró területére személyazonosító igazolvánnyal történő beutazás lehetőségéről

6949

A pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

6950

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

6951


IX. Hirdetmények

 

Mérlegbeszámolók

 

Az Élőlánc Magyarországért Párt 2006. évi pénzügyi beszámolója

6952

Az Élőlánc Magyarországért Párt 2007. évi pénzügyi beszámolója

6953

Az Élőlánc Magyarországért Párt 2008. évi pénzügyi beszámolója

6954

Az Élőlánc Magyarországért Párt 2009. évi pénzügyi beszámolója

6955

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi beszámolója

6956

Közhasznúsági jelentés

 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közhasznúsági jelentése

6963

Bélyegző érvénytelenítése

6964

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

6964

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.