A kiadó honlapja

Ön az oldal 42892. látogatója        

Budapest

2010. MÁJUS 14.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

34. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

5/2010. (V. 14.) FVM utasítás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vízkár-elhárítási Szabályzatának kiadásáról

7189

56/2010. (V. 14.) HM utasítás a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának módosításáról

7207

57/2010. (V. 14.) HM utasítás a reprezentatív honvédségi szakszervezetek működési feltételei személyszállító gépjárművel történő biztosításának átmeneti szabályairól

7252

58/2010. (V. 14.) HM utasítás a melegétkezési utalvány tiszti (összevont) étkezdéken történő elfogadásának rendjéről

7254

59/2010. (V. 14.) HM utasítás a 2010. évi nyilvános tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

7256

22/2010. (V. 14.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium iratkezelési rendjéről és irattári tervéről szóló 26/2009. (IV. 15.) KHEM utasítás módosításáról

7261

8/2010. (V. 14.) KüM utasítás a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj- és illetékbevételeknek, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról

7282

8/2010. (V. 14.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról ésavagyonnyilatkozatok kezelésének és a vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás eljárási rendjéről szóló szabályzatról

7286


V. Személyügyi hírek

 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei

7287

Álláspályázatok

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének pályázati felhívása a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Kórház-higiéniai Osztálya osztályvezetői munkakörének ellátására

7288

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Faluház intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

7289

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízásának betöltésére

7291

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői álláshely betöltésére

7292

Mezőtúr Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet személyzeti ügyintéző munkakör betöltésére

7293

Mezőtúr Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet ügykezelői munkakör betöltésére

7294

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a megüresedő jegyzői állás betöltésére

7294


VI. Alapító okiratok

 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

7296

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási és Válságkezelési Központjának alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

7305

Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

7308

A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

7311

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

7314

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

7317

A Pesti Magyar Színház alapító okiratának módosítása

7320

A Pesti Magyar Színház alapító okirata (hatályos szöveg)

7321


VII. Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívás Budaörs város közigazgatási területén – közszolgáltatási szerződés keretében – helyimenetrend szerint autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére

7324


VIII. Közlemények

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

7326

A pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

7331

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének közleménye

7332

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

7333

Az Egészségügyi Tudományos Tanács beszámolója az Egészségügy Területén Működő Igazságügyi Szakértői Testület 2009. évi tevékenységéről

7334


IX. Hirdetmények

 

Mérlegbeszámolók

 

A Kereszténydemokrata Néppárt 2009. évi beszámolója

7336

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

7337

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.