A kiadó honlapja

Ön az oldal 287072. látogatója        Budapest

2010. MÁRCIUS 29.,

hétfő


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2010. évi XXV. törvény A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

540

3/2010. (III. 2.) HM rendelet A XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának rendjéről

540

4/2010. (III. 4.) HM-KvVM együttes rendelet Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

542

5/2010. (III. 9.) HM rendelet A honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybaléptetésével összefüggő módosításáról

543


Határozat

 

1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról

548


Miniszteri utasítások

 

25/2010. (II. 26.) HM utasítás A Visegrádi Együttműködés soros magyar elnöksége katonai feladatainak előkészítését és koordinálását végző munkacsoport felállításáról és feladatairól szóló 102/2009. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

549

26/2010. (II. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról

549

27/2010. (III. 5.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának rendjéről

605

28/2010. (III. 5.) HM utasítás A munkaköri jegyzékről és az állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról

610

29/2010. (III. 5.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Múzeum igazgatói (főig.-h.) beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

611

30/2010. (III. 5.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatói (főig.-h.) beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

612

31/2010. (III. 10.) HM utasítás A szolgálati útlevelek igényléséről és az ügyintézés rendjéről szóló 26/2002. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

613

32/2010. (III. 10.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek számláiról és a pénzkezelési szabályokról

615


Államtitkári intézkedések

 

12/2010. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedés A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözettel történő ellátás rendjéről

623

13/2010. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedés A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett tiszti (összevont) étkezdék működésével kapcsolatos feladatokról

624

14/2010. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló Normafüzet kiadásáról

640


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

98/2010. (HK 5.) HM HVKF parancs A 2010. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

659

115/2010. (HK 5.) HM HVKF parancs A hadi állománytáblákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

659

113/2010. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A NATO ISAF Kabul Nemzetközi Repülőtér vezető nemzeti feladatiban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

659

114/2010. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség által felajánlott lövész zászlóaljharccsoport-képesség elérésével kapcsolatos feladatokról szóló 41/2007. (HK 8.) HM HVKF intézkedés és a 127/2009. (HK 16.) HM HVKF intézkedés módosításáról

661

117/2010. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnokságok Szakutasítása című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről szóló 85/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedés módosításáról

661

118/2010. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A NATO Transzformációs Parancsnoksága által a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központban és a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázison megrendezésre kerülő NATO Szimulációs Munkacsoportülés biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

662


Főnöki rendelkezések

 

76/2010. (HK 5.) MH HEK intézkedés A készenléti szolgálatra kijelölt helyőrségekről szóló 1190/2008. (HK 17.) MH HEK parancsnoki (MH egészségügyi főnök) intézkedés módosításáról

662

18/2010. (HK 5.) HM FLÜ intézkedés A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazási költségátalányáról, valamint a szállítási normaösszegekről

663

19/2010. (HK 5.) HM FLÜ intézkedés "Az An-26 típusú repülőgép Légi Üzemeltetési Szakutasítása" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

666

59/2010. (HK 5.) HM IÜ-HM KPÜ együttes intézkedés Az ingatlanok nyilvántartási rendjéről

666


Szerződések

 

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

722

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

722


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Bélyegzők érvénytelenítése

726

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás

727

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.16.