A kiadó honlapja

Ön az oldal 147981. látogatója        

Budapest

2010. MÁRCIUS 8.,

hétfő


 


XXI. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 2040 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

483

7/2010. (II. 18.) ÖM rendelet az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendeletek, valamint a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

507

4/2010. (II. 23.) IRM rendelet a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

510


HATÁROZATOK

 

18/2010. (II. 18.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

515

19/2010. (II. 18.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

518

20/2010. (II. 18.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

521


UTASÍTÁSOK

 

3/2010. (II. 12.) ÖM utasítás a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról

522


IV. RÉSZ

 


TURISZTIKA

 

2010. január 1. és 2010. január 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

548

2010. január 1. és 2010. január 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre törölt engedélyek

549

2010. január 1. és 2010. január 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánított, nem jogerős hivatalból visszavont engedélyek

549

2010. január 1. és 2010. január 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerőre emelkedett hivatalból visszavont engedélyek

549

2010. január 1. és 2010. január 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába az utazási vállalkozó tevékenységének utazás szervezőire történő módosítás bejegyzése

550

2010. január 1. és 2010. január 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítőire történő módosítás bejegyzése

550


V. RÉSZ

 


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

551

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat közleménye bélyegző érvénytelenítéséről

555

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.