A kiadó honlapja

Ön az oldal 42896. látogatója        

Budapest

2010. JÚNIUS 24.,

csütörtök


 


XIII. ÉVFOLYAM

50. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

65/2010. (VI. 24.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítése, új irányítási ésvezetési rendje kialakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

9593

6/2010. (VI. 24.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

9594

1/2010. (VI. 24.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban, valamint a nemzeti erőforrás miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható 2010. évi cafeteriajuttatásokról

9595

3/2010. (VI. 24.) NFM utasítás az ügyiratok aláírásra felterjesztésének rendjéről

9597

1/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékoztató módosításáról

9598

2/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3.számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról

9604


V. Személyügyi hírek

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

9631

Álláspályázatok

A Gödöllői Körzeti Földhivatal pályázatot hirdet 1 fő részére mezőgazdászi munkakör betöltésére

9632

Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói megbízására

9633


VII. Pályázati felhívások

 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása ingatlan bérleti jogának hasznosítására

9634

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázati felhívása a közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

9635

Túrkeve Város Önkormányzatának pályázati felhívása Túrkeve városban a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

9637


VIII. Közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

9638

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleményea személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

9641

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2010. május hónapban közzétett érdemi határozatokról

9642

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

9645

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

9646

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

9647

A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumába 2010. április 1-jén sorsolt civil szervezetek ésdelegáltjaik

9648

A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2010. április 1-jén sorsolt civil szervezetek ésdelegáltjaik

9649

A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2010. április 1-jén sorsolt civil szervezetek ésdelegáltjaik

9650


IX. Hirdetmények

 

Mérlegbeszámolók

Az Ukrán Országos Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

9651

A Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója a 2010. évi országgyűlésiképviselő-választásrafordított pénzeszközök forrásairól és felhasználásáról

9654

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.