A kiadó honlapja

Ön az oldal 42889. látogatója        

Budapest

2010. JANUÁR 27.,

szerda


 


XIII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

10/2010. (I. 27.) HM utasítás a 2010. évi intézményi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről

948

11/2010. (I. 27.) HM utasítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól

975

12/2010. (I. 27.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek saját hatáskörű előirányzat-módosításának rendjéről

989

13/2010. (I. 27.) HM utasítás az előirányzat-felhasználási tervek ésateljesítésarányos támogatási előirányzat-finanszírozási tervek összeállításának rendjéről

992

14/2010. (I. 27.) HM utasítás a terven felüli bevételekkel kapcsolatos feladatokról

997

15/2010. (I. 27.) HM utasítás a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint aközszolgáltató honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételeinek felhasználásáról és elszámolásáról

1000

2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztató a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2–3.számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról

1002


V. Személyügyi hírek

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

1040

A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei

1041


VI. Alapító okiratok

 

Az oktatási és kulturális miniszter 30734-1/2009/OKM számú megszüntető okirata a Budapesti Műszaki Főiskola költségvetési szerv jogutódlással történő megszüntetéséről

1042

Az Óbudai Egyetem alapító okirata (30733-1/2009/OKM)

1043

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.