A kiadó honlapja

Ön az oldal 280170. látogatója        Budapest

2010. ÁPRILIS 26.,

hétfő


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

6/2010. (III. 30.) HM-EÜM együttes rendelet Egyes HM-EÜM együttes rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításról

732

12/2010. (III. 31.) PM-HM együttes rendelet Egyes katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól

734


Határozat

 

48/2010. (III. 15.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

740

50/2010. (III. 15.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

740

53/2010. (III. 15.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

740

57/2010. (III. 16.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

740

1068/2010. (III. 18.) Korm. határozat A Magyar Honvédség irányításának és felsőszintű vezetésének rendjéről szóló 2134/2006. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

741

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság jogi személyiségű szervezeti egységei (hatályos szöveg)

741

18/2010. (HK 6.) HM határozat Rendszeresítésre kerülő hadfelszerelésekről

747

23/2010. (HK 6.) HM határozat Rendszeresítésre kerülő hadfelszerelésekről

748


Miniszteri utasítások

 

01/2010. (HK 6.) HM utasítás A Miniszteri Tanácsadó Testület és a Miniszteri Döntés-előkészítő Csoport működési rendjéről

749

33/2010. (III. 19.) HM utasítás A 2010. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétel biztosításával kapcsolatos feladatokról

749

34/2010. (III. 26.) HM utasítás Az egészségügyi szabadság nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szabadság időtartamára járó távolléti díj folyósításával kapcsolatos feladatokról

751

35/2010. (III. 26.) HM utasítás A 2010. évi Nemzetközi repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

761

36/2010. (III. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének módosításáról

764

37/2010. (III. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége által kötött megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló 32/2009. (V. 8.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

764

38/2010. (III. 31.) HM utasítás A hivatásos és szerződéses állományú katonák általános katonai és egyes szakmai ismereteinek bővítéséhez szükséges továbbképzésekről

764

39/2010. (IV. 9.) HM utasítás Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők és ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók külföldinapidíj-pótlékáról

766


Államtitkári intézkedések

 

16/2010. (HK 6.) HM VTI SZÁT intézkedés A szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások üzemanyag-kártyára történő vásárlásáról

773

17/2010. (HK 6.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2010. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

778

24/2010. (HK 6.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény 2010. évi gazdálkodásáról

778


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

123/2010. (HK 6.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásával kapcsolatos feladatairól

787

131/2010. (HK 6.) HM HVKF parancs Az MH Központi Kiképző Bázis parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

787

132/2010. (HK 6.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség 2010. évi katonai sportbajnokságának megszervezéséről és végrehajtásáról

787

134/2010. (HK 6.) HM HVKF parancs A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs módosításáról

787

135/2010. (HK 6.) HM HVKF parancs A 2010. évi Magyar Honvédség szintű katonai rendészeti képzés előkészítéséről és végrehajtásáról

787

136/2010. (HK 6.) HM HVKF parancs A NATO ISAF műveletben résztvevő magyar kontingensek és egyéni beosztású katonák logisztikai támogatását végrehajtó MH Nemzeti Támogató Elem kijelöléséről és felkészítéséről

788

150/2010. (HK 6.) HM HVKF parancs A 2011. évi Nemzetközi Különleges Műveleti Alaptanfolyam (Határozott Lépés 2011 különleges műveleti felkészítési rendezvény) előkészítéséről és végrehajtásáról

790

139/2010. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A textil kivitelű vezénylő zászlósi jelvények rendszeresítéséről

793

142/2010. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A NATO ISAF műveletben részvételre tervezett MH Légi Kiképzés-támogató Csoport kijelöléséről és felkészítéséről

796


Főnöki rendelkezések

 

54/2010. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés "A HELIKOPTERVEZETÕ JELÖLTEK KIKÉPZÉSI UTASÍTÁSA (HJKU-2009)" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

798

89/2010. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés Belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

798

90/2010. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés Az "APP-6 (B) Összhaderőnemi szimbólumkészlet" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

798

91/2010. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés "A KÜLÖNLEGES MÛVELETI KATONÁK HEGYI KIKÉPZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

799

16/2010. (HK 6.) HM KPÜ intézkedés A természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelő adók és járulékok megfizetéséhez és bevallásához szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről

799


Szerződések

 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

805


Szervezeti hírek

 

3/2010. (IV. 9.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO-előírások elfogadásáról

806

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás

807

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

808

MH KIAK Bélyegző érvénytelenítése

809

ZMNE Pályázati felhívások

809

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.