A kiadó honlapja

Ön az oldal 149101. látogatója        Budapest

2010. ÁPRILIS 13.,

kedd


 


XXI. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 2040 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

2010. évi XXXIX. törvény az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

651

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

663

56/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

663

57/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról

663

58/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

664

64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

667

65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

674

69/2010. (III. 19.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

676

75/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

676

77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

680

78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

682

10/2010. (III. 19.) EüM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

688

11/2010. (III. 19.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

689

11/2010. (III. 11.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról

691

12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

696

13/2010. (III. 19.) OKM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

697

15/2010. (III. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

701


HATÁROZATOK

 

1/2010. (III. 12.) ÖM határozat a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről

707

40/2010. (III. 15.) KE határozat kitüntetés adományozásáról

718

2/2010. (III. 23.) KJE határozat a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága közigazgatási jogegységi határozata

719


IV. RÉSZ

 


TURISZTIKA

 

2010. február 1. és 2010. február 28. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

723

2010. február 1. és 2010. február 28. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre törölt engedélyek

723

2010. február 1. és 2010. február 28. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerőre emelkedett hivatalból visszavont engedélyek

724

2010. február 1. és 2010. február 28. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába az utazási vállalkozó tevékenységének utazásszervezőire történő módosítás bejegyzése

724

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.