A kiadó honlapja

Ön az oldal 42871. látogatója        

Budapest

2010. SZEPTEMBER 15.,

szerda


 


XIII. ÉVFOLYAM

76. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

12/2010. (IX. 15.) KüM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

11168

10/2010. (IX. 15.) NGM tájékoztató az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat terhelő illeték utólagos elszámolással történő megfizetésének engedélyezéséről

11168


V. Személyügyi hírek

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

11169

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

11169

Álláspályázatok

A belügyminiszter pályázati felhívása a Belügyminisztérium országos főépítészi munkakörének betöltésére

11171

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Főosztálya pályázatot írki előirányzat-gazdálkodói munkakör betöltésére

11173

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Főosztálya pályázatot írki határozott időre a Folyószámla Osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére

11173


VI. Alapító okiratok

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Részvényesi Jogok Gyakorlójának 17/2010. (VII. 9.) RJGY határozata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. AlapítóOkiratának elfogadásáról

11175


VII. Pályázati felhívások

 

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének pályázati felhívása az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjainak kinevezése céljából

11179

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása ingatlan bérbeadására

11191


VIII. Közlemények

 

A belügyminiszter közleménye a megyei területrendezési tervek készítésével, módosításával, illetve érvényesítésével kapcsolatos támogatási döntésről

11193

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

11194

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.