A kiadó honlapja

Ön az oldal 286865. látogatója        Budapest

2010. MÁJUS 31.,

hétfő


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet Az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

980

9/2010. (V. 4.) HM rendelet Egyes szolgálati viszonnyal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

982

10/2010. (V. 11.) HM-IRM együttes rendelet A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

988

11/2010. (V. 12.) HM rendelet Egyes HM rendeletek minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény hatálybelépésével összefüggő módosításáról

988

12/2010. (V. 12.) HM rendelet A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet, továbbá a hivatásos és szerződéses katonák más kereső foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

990

13/2010. (V. 13.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

992

14/2010. (V. 14.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

994


Határozat

 

1118/2010. (V. 12.) Korm. határozat A Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII. 8.) Korm. határozat módosításáról

1001

1122/2010. (V. 13.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

1001

4/2010. (V. 7.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ költségvetési szerv megszüntetéséről

1001

5/2010. (V. 12.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1002

6/2010. (V. 12.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1007

33/2010. (HK 8.) HM határozat A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ tudományos kutatóhellyé minősítéséről

1008


Miniszteri utasítások

 

52/2010. (IV. 30.) HM utasítás A "Katonai Etikai Kódex" közzétételéről, a "Honvédségi Etikai Tanács" létesítéséről és feladatairól szóló 67/2003. (HK 18.) HM utasítás módosításáról

1009

53/2010. (IV. 30.) HM utasítás A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelményeiről, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjéről szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás módosításáról

1009

54/2010. (V. 7.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1010

55/2010. (V. 7.) HM utasítás A Magyar Honvédség 2010-2014 évre szóló Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények programjáról

1010

56/2010. (V. 14.) HM utasítás A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának módosításáról

1012

57/2010. (V. 14.) HM utasítás A reprezentatív honvédségi szakszervezetek működési feltételei személyszállító gépjárművel történő biztosításának átmeneti szabályairól

1055

58/2010. (V. 14.) HM utasítás A melegétkezési utalvány tiszti (összevont) étkezdéken történő elfogadásának rendjéről

1056

59/2010. (V. 14.) HM utasítás A 2010. évi nyilvános tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásról

1057


Államtitkári intézkedések

 

29/2010. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés Az egyes állami tulajdonú, HM vagyonkezelésű ingatlanokat érintő fakivágási és faanyag-kezelési tevékenységről

1061

30/2010. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A STANAG 7141 5. kiadás alkalmazásáról

1062

31/2010. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Biztonsági Beruházási Tervtanács működéséről

1063

32/2010. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés Az étkezde pénztár üzemeltetési szabályairól

1065


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

177/2010. (HK 8.) HM HVKF parancs A XXI. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

1093

185/2010. (HK 8.) HM HVKF parancs A 2010. május 21-ei Magyar Honvédelem Napja megünneplésével összefüggő feladatokról

1093

175/2010. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 15. váltás készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

1093

183/2010. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti és tiszthelyettesi állományba vett személyek tanfolyamrendszerű felkészítésének rendjéről szóló 64/2004. (HK 20.) HVKF intézkedés módosításáról

1093

29/2010. (HK 8.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

1094

30/2010. (HK 8.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

1095


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1096

MH HEK Pályázati felhívások

1097

ZMNE Pályázati felhívás

1099

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.