A kiadó honlapja

Ön az oldal 149287. látogatója        Budapest

2010. ÁPRILIS 27.,

kedd


 


XXI. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 2040 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

731

98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításról

732

103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról

733

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról

740

106/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet egyes gyámügyi igazgatást érintő kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv Második Könyvének hatálybalépésével összefüggő módosításáról

740

16/2010. (III. 30.) OKM rendelet az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

759

17/2010. (III. 30.) OKM rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

774

18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

821

13/2010. (III. 31.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról

827

26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

828

27/2010. (III. 31.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról

829

8/2010. (III. 31.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról

834

9/2010. (III. 31.) IRM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

835

10/2010. (III. 31.) IRM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról

836


HATÁROZATOK

 

34/2010. (III. 31.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

836

35/2010. (III. 31.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

841


V. RÉSZ

 


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közleményei

846

A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományi Kar közleménye

852

Csolnok Község Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi beszámolója

852


VI. RÉSZ

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.