A kiadó honlapja

Ön az oldal 42889. látogatója        

Budapest

2010. OKTÓBER 4.,

hétfő


 


XIII. ÉVFOLYAM

84. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. Statisztikai közlemények

 

9/2010. (X. 4.) KSH közlemény 4. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK1.) KSH közleményhez

12123


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

10/2010. (X. 4.) BM utasítás a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer létrehozásáról, üzemeltetéséről

12124

86/2010. (X. 4.) HM utasítás a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának előkészítési feladatairól

12127


VI. Alapító okiratok

 

15/2010. (X. 4.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal költségvetési szerv alapításáról

12129

16/2010. (X. 4.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési ésFegyverzet-ellenőrzési Hivatal költségvetési szerv alapításáról

12131

17/2010. (X. 4.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

12132

A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapításáról szóló 120/2006. (HK23.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

12133

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapításáról szóló 30/1997. (HK 11.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

12135

18/2010. (X. 4.) HM–LÜ együttes határozat a Katonai Ügyészség alapító okiratának módosításáról

12137

A Katonai Ügyészség alapításáról szóló 2/2010. (II. 26.) HM–LÜ együttes határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

12137


VIII. Közlemények

 

A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

12141

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleményei

 

igazságügyi szakértői igazolványok hatálytalanságáról

12144

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

12144

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közzétételei

DH/8664-17/2010. számú, piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (1. piac) tárgyában hozott határozat

12145

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

12222


IX. Hirdetmények

 

Mérlegbeszámolók

 

A Kereszténydemokrata Néppárt 2009. évi javított beszámolója

12223

A Szociáldemokrata Párt 2009. évi pénzügyi beszámolója

12224

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.