A kiadó honlapja

Ön az oldal 287073. látogatója        Budapest

2010. JÚNIUS 15.,

kedd


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2010. évi XLII. törvény A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

1108


Határozatok

 

175/2010. (V. 29.) KE határozat Miniszterek kinevezéséről

1116

7/2010. (V. 20.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1117

8/2010. (V. 21.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ költségvetési szerv megszüntetéséről szóló HM határozat módosításáról

1117

34/2010. (HK 9.) HM határozat A Magyar Honvédség erőinek katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulásának engedélyezéséről

1118

44/2010. (HK 9.) HM határozat Rendszeresítésre kerülő hadfelszerelésekről

1118


Miniszteri utasítások

 

60/2010. (V. 20.) HM utasítás A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere informatikai alrendszerének létrehozásával kapcsolatos feladatokról

1119

61/2010. (V. 20.) HM utasítás A katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról

1121

62/2010. (V. 20.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

1121

63/2010. (V. 20.) HM utasítás A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központban szolgálatot teljesítő magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról

1131

64/2010. (V. 21.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2011-2014. évekre vonatkozó rövid távú tervének kidolgozásáról

1132


Államtitkári intézkedések

 

36/2010. (HK 9.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezéséről és végrehajtásáról

1135

37/2010. (HK 9.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2010. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1135

42/2010. (HK 9.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A "Szakutasítás a gyakorlatok tervezéséhez" című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

1135

35/2010. (HK 9.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A NATO ISAF kötelékében szolgálatot teljesítő MH Afgán Választásokat Biztosító Szakasz kivonásáról és megszüntetéséről

1135

39/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT intézkedés A STANAG 4360 2. kiadás alkalmazásáról

1136

40/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT intézkedés A STANAG 4548 1. kiadás alkalmazásáról

1137

41/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT intézkedés A STANAG 7132 2. kiadás alkalmazásáról

1137

43/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok végrehajtásáról

1138


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

190/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A 2010. július 10-i ünnepélyes tiszthelyettesi eskütétel végrehajtásáról

1142

200/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A Visegrádi Négyek Éve vezérkarfőnöki találkozója végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtásáról

1142

202/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A Katonacsaládok VIII. Országos Találkozóját biztosító előkészítő csoport kitelepülésének végrehajtásáról

1142

208/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

1142

199/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs Kiképzési oktatási és regeneráló központ névhasználatáról

1142

209/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis parancsnok beosztás átadás-átvételéről

1142

210/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnök helyettesi beosztás átadás-átvételéről

1143

212/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport részei készenléti szolgálatba vezényléséről

1143

213/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport részei készenléti szolgálata megszüntetéséről

1144

198/2010. (HK 9.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról szóló 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedés módosításáról

1144


Főnöki rendelkezések

 

4/2010. (HK 9.) HM HKF intézkedés A "Légi fényképek feliratozása" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1145

5/2010. (HK 9.) HM HKF intézkedés A "Kiképzési követelmények a pilóta nélküli repülőgép kezelők számára" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1145

145/2010. (HK 9.) MH MK intézkedés "A katona első 100 napja a műveleti területen" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1146

154/2010. (HK 9.) MH ÖHP intézkedés Az "ATOM, BIOLÓGIAI, VEGYI VÉDELMI DOKTRÍNA" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1146

36/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedés A tartós külszolgálatot teljesítő személyek részére a szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvédségi, valamint a tartósan bérelt járművek igénybevételének sajátos szabályairól

1147

40/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedés Az "RV-5M (RV-5RM) rádió-magasságmérő Műszaki üzembentartási szakutasítás" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1156

41/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedés A szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások üzemanyag-kártyára történő vásárlásának részletes szabályairól

1157

376/2010. (HK 9.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség vízhigiénés közegészségügyi ellenőrzési módszertani útmutató kiadásáról

1162


MH Szolgálatfőnöki rendelkezések

 

131/2010. (HK 9.) MH GEOSZ intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2210 IGEO "Geodéziai adatok jegyzéke digitális geodéziai adatokhoz [Trig List] és helymeghatározási információs térképek [PIG] előállítása" EDITION 5) alkalmazásba vételéről

1163


Szerződések

 

HM jogi szakállamtitkár

1164


Szervezeti hírek

 

4/2010. (V. 28.) HM VTI SZÁT közlemény A NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

1165

A Honvédelmi Minisztérium alapító okirata

1167

HM Központi Lakásbizottság MH Központi Lakásbizottság szabályzata

1170

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.16.