A kiadó honlapja

Ön az oldal 147981. látogatója        

Budapest

2010. MÁJUS 10.,

hétfő


 


XXI. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 2040 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetéséről

859

118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet az esélyegyenlőségi szakértők képzésének követelményeiről

865

119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről

866

120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól

867

122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet a 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról

870

33/2010. (IV. 16.) KHEM–ÖM együttes rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

877

9/2010. (IV. 16.) ÖM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

882

10/2010. (IV. 16.) ÖM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról

888

14/2010. (IV. 13.) NFGM rendelet a területfejlesztés intézményrendszere 2010. évi működtetését szolgáló előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól

891

11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól

892

1/2010. (IV. 16.) KHEM tájékoztató a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

894


HATÁROZATOK

 

40/2010. (IV. 15.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

901

49/2010. (IV. 22.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

905


IV. RÉSZ

 


TURISZTIKA

 

2010. március 1. és 2010. március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

907

2010. március 1. és 2010. március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre törölt engedélyek

908

2010. március 1. és 2010. március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerőre emelkedett hivatalból visszavont engedélyek

908

2010. március 1. és 2010. március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerőre emelkedett és végrehajtható hivatalból visszavont engedélyek

908

2010. március 1. és 2010. március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítőiről utazásszervezőire módosítás bejegyzése

908


V. RÉSZ

 


KÖZLEMÉNYEK

 

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

909

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közleményei

909

A Magyar Motoros Vízisport Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése

912

Nábrád Község Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi beszámolója

917

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi beszámolója

920

Országos Szlovén Önkormányzat 2009. évi pénzügyi beszámolója

922


VI. RÉSZ

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.