A kiadó honlapja

Ön az oldal 42881. látogatója        

Budapest

2010. OKTÓBER 22.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

91. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

89/2010. (X. 22.) HM utasítás a Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes feladatokról

12667

90/2010. (X. 22.) HM utasítás a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerűsítése előkészítésének egyes feladatairól

12671

91/2010. (X. 22.) HM utasítás a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

12673

92/2010. (X. 22.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről

12675

93/2010. (X. 22.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről

12678

5/2010. (X. 22.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek alapító okirataival kapcsolatos egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről

12681

7/2010. (X. 22.) NEFMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2010. (IX. 8.) NEFMI utasítás módosításáról

12681

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

12682

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12683

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12685

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12688

A Vám- és Pénzügyőrség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12691

A Magyar Államkincstár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12697

A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetben)

12701

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12703

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12705

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12708

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12710

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12714

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12717

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12722

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12725

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12728

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12732

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12736

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12739

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12743

A Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága pályázati felhívása helyiségekbérbevételére

12747

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye zárt területek kijelöléséről

12748

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

12749

Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

12750

Számlák érvénytelenítése

12750

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.