A kiadó honlapja

Ön az oldal 42897. látogatója        

Budapest

2010. NOVEMBER 26.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

99. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

16/2010. (XI. 26.) BM utasítás a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszeréről

14085

17/2010. (XI. 26.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről

14131

100/2010. (XI. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és havi munkaterveinek elkészítésével összefüggő feladatokról szóló30/2009. (IV. 24.) HM utasítás módosításáról

14137

101/2010. (XI. 26.) HM utasítás a szervezeti korszerűsítéssel összefüggésben egyes testületek működését szabályozó HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

14138

42/2010. (XI. 26.) KIM utasítás a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársait megillető cafeteriajuttatás éves összegéről és a juttatások biztosításának átmeneti szabályairól

14138

12/2010. (XI. 26.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

14139

11/2010. (XI. 26.) VM utasítás a Földmérési és Távérzékelési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

14159


V. Személyügyi hírek

 

Álláspályázatok

 

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aba Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzői munkakörének betöltésére

14179

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2010. december 31-ével megüresedő jegyzői állásra

14180

A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet kistérségi belső ellenőr munkakör betöltésére

14180

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

14182

Mosonszolnok–Mosonudvar községek képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

14183

Somlószőlős , Kisszőlős , Doba községek képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

14184


VI. Alapító okiratok

 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet alapító okirata

14185


VII. Pályázati felhívások

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása „HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” címmel

14188

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség tájékoztatása a 2009. évi munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására meghirdetett pályázat visszavonásáról

14219


VIII. Közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

14220

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztályának közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 2011.évi módosításairól

14225

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztályának közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 2011. évi módosításairól

14225

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztályának közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) 2011.évi módosításairól

14225

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a lakossági szelektív hulladékgyűjtés átlagos indokolt többletköltségeit tartalmazó szolgáltatási díj ajánlott mértékéről

14226

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

14227


IX. Hirdetmények

 

Mérlegbeszámolók

 

A Magyar Demokrata Fórum 2008. évi módosított pénzügyi beszámolója

14228

A Magyar Demokrata Fórum 2009. évi módosított pénzügyi beszámolója

14229

Közlemény hatályát vesztett igazságügyi szakértői igazolványokról

14231

Bélyegzők érvénytelenítése

14231

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.