A kiadó honlapja

Ön az oldal 287962. látogatója        Budapest

2011. JANUÁR 14.,

péntek


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2010. évi CLXXX. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról

9

282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más Magyar Honvédséget érintő kormányrendeletek módosításáról

27

19/2010. (XII. 27.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

32

7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

33


Határozatok

 

125/2010. (XII. 22.) OGY határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról

35

26/2010. (XII. 29.) HM határozat A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról

36

27/2010. (XII. 29.) HM határozat A Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ költségvetési szerv alapításáról

37

28/2010. (XII. 29.) HM határozat A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról

38

29/2010. (XII. 29.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

38

30/2010. (XII. 29.) HM határozat Költségvetési szerv alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről, illetve megszüntető okiratának módosításáról

39


Miniszteri határozatok

 

88/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

89/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

90/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

91/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

92/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

93/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

94/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

95/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

40

96/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

97/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

98/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

99/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

100/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

101/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

102/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

103/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

104/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

1

105/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

106/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

107/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

41

108/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

109/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

110/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

111/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

112/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

113/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

114/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

115/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

116/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

117/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

118/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

119/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

42

120/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

121/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

122/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

123/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

124/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

125/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

126/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

127/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

128/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

129/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43

130/2010. (HK 1/2011.) HM határozat Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról

43


Miniszteri utasítások

 

108/2010. (XII. 16.) HM utasítás A 2010. évi költségvetési előirányzatok 2010. december havi teljesítésének rendjéről

44

109/2010. (XII. 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái és közalkalmazottai részére biztosított étkezési utalvány kiegészítéséről

45

110/2010. (XII. 29.) HM utasítás A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának egyes feladatairól

46

111/2010. (XII. 29.) HM utasítás Az Állandó Díjbizottság létrehozásáról

47

112/2010. (XII. 29.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról

48

113/2010. (XII. 29.) HM utasítás A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerűsítésének egyes feladatiról szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

54

114/2010. (XII. 29.) HM utasítás A HM Védelmi Tervező Bizottság feladatairól és működési rendjéről

56

115/2010. (XII. 29.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

58

116/2010. (XII. 31.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának rendjéről szóló 27/2010. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

60

117/2010. (XII. 31.) HM utasítás Az Európai Unió elnökségi informatikai fejlesztés előkészítésének feladatairól

61

118/2010. (XII. 31.) HM utasítás A Honvéd Koronaőrség létrehozásával és egyes kijelölt objektumok protokolláris őrzésével kapcsolatos feladatokról

63


Államtitkári intézkedések

 

131/2010. (HK 1/2011.) HM KÁT intézkedés A 2010. év végi ügyeleti időszakkal (december 27-31.) kapcsolatos feladatok szabályozásáról

65

132/2010. (HK 1/2011.) HM KÁT intézkedés A ruházati termékek 2011. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

65

133/2010. (HK 1/2011.) HM KÁT intézkedés A rendszeresített nyomtatványok 2011. évi egységárainak megállapításáról

92


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

399/2010. (HK 1/2011.) HVKF parancs A Magyar Honvédség készletében lévő kazettás repülőbombák megsemmisítéséről

119

398/2010. (HK 1/2011.) HVKF intézkedés A vörösiszap katasztrófa által sújtott területeken a védekezésben részt vevő személyi állomány soron kívüli szűrővizsgálatáról és szakorvosi ellátásának rendjéről

119


Főnöki rendelkezések

 

8/2010. (HK 1/2011.) HVK HIICSF intézkedés A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj készenlétének elérésével és működésének biztosításával kapcsolatban végrehajtandó híradó, informatikai és információvédelmi feladatokról

121

2/2010. (HK 1/2011.) HVK LCSF intézkedés A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának egyes logisztikai feladatairól

121

6/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF intézkedés A 2011. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmassági- és szűrővizsgálatokról

121

8/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF intézkedés A vörösiszap katasztrófa által sújtott területeken a védekezésben részt vett személyi állomány soron kívüli szűrővizsgálatának és szakorvosi ellátásának végrehajtási rendjéről

128

421/2010. (HK 1/2011.) MH ÖHP intézkedés A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány Military Aeronautical Information Publication című kiadvány hatálytalanításáról

139

422/2010. (HK 1/2011.) MH ÖHP intézkedés A Flight Information Publication Aviation Procedure Guide című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

139

83/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés az alkalmazandó szabvány katonai szállítás és tárolás során alkalmazandó jelölések MIL-STD-129P című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

139

84/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés Az előírások a légierő részére robbanóanyag biztonsági szabványok AFMAN 91-201 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

140

85/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés Az előírások a légierő részére a légierő által alkalmazott repülőgépek és eszközök fenntartásának megszervezése AFI 21-101 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

140

86/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés Az előírások a légierő részére hagyományos harcanyagok fenntartásának megszervezése AFI 21-201 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

141

87/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés Az előírások a légierő részére a légierő baleset megelőzési programja AFI 91-202 AFI 91-202/419 FW SUPPLEMENT 1 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

141

88/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés Az előírások a légierő részére biztonsági vizsgálatok és jelentések AFI 91-204 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

142

89/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv biztonsági kézikönyvek programja TO 00-5-19 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

142

90/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv a légierő technikai kézikönyveinek rendszere TO 00-5-1 (ATOS) című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

143

91/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv alkalmazandó kiadványok jegyzéke AIM-120 rakéta rendszer TO 21-AI120A-01 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

143

92/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv a légierő műszaki dokumentációs forrásaihoz, és a légierő által alkalmazott fegyverzet, rendszerek, eszközök fenntartási és hibaelhárítási kódolására TO 00-25-195 (ATOS) című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

144

93/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv hiányosságok jelentése, vizsgálata és kiküszöbölése TO 00-35D-54 (ATOS) című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

144

94/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv a légierő által használt létesítmények elszennyeződésének megelőzésére TO 00-25-203 F09603-72-D-1406-0167 F09603-89-C-2904 FA8501-05-D-0002 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

145

95/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv repülőgépek és rakéta rendszerek tárolása TO 1-1-17 F09603-87-C-1900 (ATOS) című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

145

96/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv karbantartás, tisztítás és korrózió elhárítás i. kötet korrózió megelőzési program és korrózió elmélet TO 1-1-689-1 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

97/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv a légierő által alkalmazott eszközök karbantartása, korrózió megelőzés és elhárítás TO 1-1-691 F42620-00-D-0038 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

146

98/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv légierő harcanyag felügyeleti program és kiszolgálási eljárásoK TO 11A-1-10 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

147

99/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv általános előírások a harcanyagok színkódólására üres, és inert töltetű harcanyagok és komponenseik azonosítása, gyakorló és súlyrahozott harcanyag fajták azonosító cikkszámainak besorolása TO 11A-1-53 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

147

100/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv Általános előírások az újrafelhasználható harcanyagtároló konténerek, és a védtelenül tárolt, vagy robbanóanyagokat tartalmazó hulladékok kezelésére TO 11A-1-60 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

148

101/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv kéziszerszámok és mérőeszközök használata, megóvása TO 32-1-101 FA8501-05-D-0002 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

148

102/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv alkalmazási és használati előírások nyomaték indikáló eszközökhöz TO 32B14-3-1-101című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

149

103/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv hagyományos harcanyagok (rakéták, bombák) málházási és rögzítési eljárásai TO 11-1-38 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

149

104/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv üzemeltetési utasítás technikai kiszolgálási előírások és illusztrált alkatrészjegyzék az AIM-7E, AIM-7F, AIM-7M, AIM-120 rendszerek földi kiszolgáló eszközeihez közbenső és gyári szint 6077, 8028909, 789AS525, SA2875229, 65E34055-2, 776039, 2643825, 568486-2, 260211, GR209, 60156J40015, 68J733287-2001, 67B46317, AT19336, G198362, 7030895, VV89125100, 260295, 69F32621-10 TO 33D9-1-392 F09603-99-D-0382 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

150

105/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv üzemeltetési utasítás kezelési és technikai kiszolgálási előírások és illusztrált alkatrészjegyzék a TS-4108/G (MBTS) típusú irányított rakéta fedélzeti áramköröket ellenőrző berendezéshez TO 33D9-30-38-1 F08635-02-C-0001 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

150

106/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv kezelési és technikai kiszolgálási előírások és illusztrált alkatrészjegyzék az MJ-1C típusú függesztő gépjárműhöz TO 35D3-2-25-11 F41608-98-D-006 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

151

107/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv Javítási és technikai kiszolgálási előírások és illusztrált alkatrészjegyzék az ADU-537A/E típusú rakéta-bomba függesztő adapterhez TO 35DA3-6-37-1 F08635-87-C-0247 F41608-90-D-1819 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

151

108/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv kezelési és technikai kiszolgálási előírások és illusztrált alkatrészjegyzék az MHU-141/M típusú harcanyag szállító pótkocsihoz TO 35D3-2-27-1 F41608-93-D-0526 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

152

109/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés A Technikai Kézikönyv üzemeltetési utasítás kezelési és technikai kiszolgálási előírások és illusztrált alkatrészjegyzék AGM-65 irányított rakéta földi kiszolgáló eszközei HLU-202/E 3102353 sorozatú rakétaemelő SÍN ADU-328/ 3102355 sorozatú függesztő gépjármű adapter MHU-114/E 3102356 sorozatú indítóberendezés tároló MHU-115/E 3102357 sorozatú rakéta-indítóberendezés töltő ADU-329/E 3102358 sorozatú irányított rakéta kezelő adapter ADU-330/E AF-07878-71361 Irányított rakéta szerelő adapter HLU-291/E 3293730 sorozatú irányított rakéta emelő szerkezet 7926374-10 irányított rakéta hidraulikus rendszer töltő készülék ADU-516/E 8210649 sorozatú irányított rakéta emelő adapter TO 35D-1-281című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

152

110/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés Az AIM-120C légi célok ellen alkalmazható irányított rakéta műszaki leírás, üzemeltetési és technikai kiszolgálási utasítás, illusztrált alkatrészjegyzék CSTO XX21-AI120C-2 FA8675-04-C-0061 című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

153

111/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ intézkedés Az AMRAAM Biztonsági Besorolási Kézikönyv AMRAAM biztonsági vizsgálati jelentés TS-4108/G irányított rakéta tesztberendezés biztonsági vizsgálati jelentés hadrendből kivonási-hatástalanítási terv az AIM-120B és AIM-120C-5 AMRAAM rakétához című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

154


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

155

MH Összhaderőnemi Parancsnokság

156

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

157


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter Pályázatok

158

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

162

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.