A kiadó honlapja

Ön az oldal 280161. látogatója        Budapest

2011. AUGUSZTUS 24.,

szerda


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2011. évi CXIII. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

947


Határozatok

 

145/2011. (VII. 20.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

974


Miniszteri utasítások

 

76/2011. (VII. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség 2011-2015. évre szóló Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjáról

974

77/2011. (VII. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái részére biztosított étkezési utalvány kiegészítéséről

975


Államtitkári intézkedések

 

41/2011. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos egyes szakmai feladatok végrehajtásáról

977

42/2011. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

984

43/2011. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az afganisztáni műveleti területen lévő egyes magyar erőkkel összefüggő elhelyezési szakterületi feladatok szabályozásáról

1015

12/2011. (HK 11.) HM VGHÁT szakutasítás A HM rendelkezése alatt lévő lakások elidegenítéséből származó kárpótlási jegyek kezeléséről és elszámolásáról

1016


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

103/2011. (HK 11.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2010. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2011. évi feladatairól

1017

500/2011. (HK 11.) HVKF parancs Az inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával és átcsoportosításával kapcsolatos szervezési feladatok végrehajtásáról

1017

501/2011. (HK 11.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1017

493/2011. (HK 11.) HVKF intézkedés A nyílászáró robbantási feladatok végrehajtására vonatkozó HVKF szakutasítás kidolgozásáról

1017

520/2011. (HK 11.) HVKF intézkedés Az EU harccsoportban részt vevő Magyar Honvédség EU Harccsoport 2012 ideiglenes katonai szervezet megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai szakmai feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1017


Főnöki rendelkezések

 

1020/2010. (HK 11/2011.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség robbanóanyag kereső szolgálati kutyaállománya kiképzési, ellátási és szolgálati szakutasítás kiadásáról

1018

250/2011. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7179 CFR 1. kiadás végrehajtásáról

1019


Szerződések

 

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

1019

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.