A kiadó honlapja

Ön az oldal 220997. látogatója        

Budapest

2011. SZEPTEMBER 1.,

csütörtök


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet A Honvédelmi Minisztérium egyes hatósági és szakhatósági hatásköreit kijelölő kormányrendeletek módosításáról

1028

159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról szóló 2/2010. (I. 26.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről

1034

7/2011. (VIII. 18.) HM rendelet A szolgálati viszonnyal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

1034

8/2011. (VIII. 18.) HM rendelet A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról

1038


Határozatok

 

62/2011. (VIII. 9.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

1039

177/2011. (VIII. 18.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

1039

1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat A Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról

1039

A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1045

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1046


Miniszteri utasítások

 

78/2011. (VII. 29.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1054

79/2011. (VII. 29.) HM utasítás "A Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021 közötti időszakra" kiadásáról

1061

80/2011. (VII. 29.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól

1074

81/2011. (VII. 29.) HM utasítás A honvédelmi tárca Kibernetikai Védelmi Koncepció kialakításához szükséges feladatok meghatározásáról

1078

82/2011. (VII. 29.) HM utasítás A 2011. évi nyilvános tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

1079

83/2011. (VII. 29.) HM utasítás A humánszolgálat kialakításával összefüggő egyes feladatokról

1085

84/2011. (VII. 29.) HM utasítás A törvényességi felügyeleti szakellenőrzésről

1086

85/2011. (VII. 29.) HM utasítás Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők és ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók külföldi napidíjpótlékáról

1091

86/2011. (VII. 29.) HM utasítás A honvédelmi tárca ellenőrzési rendjéről szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

1092

87/2011. (VII. 29.) HM utasítás A hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról

1095

88/2011. (VIII. 4.) HM utasítás A Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj működéséhez kapcsolódó Irányító Csoport, Többnemzetiségű Munkacsoport és Titkárság megalakításáról

1096

89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

1097

90/2011. (VIII. 4.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tudományos munkacsoportjának létrehozásáról és feladatairól

1114

91/2011. (VIII. 4.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

1116

92/2011. (VIII. 11.) HM utasítás A véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a katonai attasékkal való kapcsolattartásról szóló 53/2007. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

1117


Államtitkári intézkedések

 

1/2011. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A 3M9M3E KUB típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi idejéről

1119

2/2011. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A 9M113 KONKURSZ típusú irányított páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

1119

3/2011. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A 9M114 STURM típusú irányítható helikopter fedélzeti páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

1120

4/2011. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A 9M131 METISZ típusú irányítható páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

1121


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

524/2011. (HK 12.) HVKF parancs A 2011. évi Balaton-átúszás rendezvényen való közreműködésről és az "Úszó Erőd 2011." próba megrendezéséről és végrehajtásáról szóló 261/2011. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

1122

538/2011. (HK 12.) HVKF parancs A 2011. augusztus 20-i Államalapító Szent István Ünnepe megünneplésével összefüggő feladatokról

1122

525/2011. (HK 12.) HVKF intézkedés Az EU harccsoportban részt vevő Magyar Honvédség EU Harccsoport kiképzési követelményeiről, a felkészítés rendjéről és a nemzeti felkészítést lezáró ellenőrzésről

1122

527/2011. (HK 12.) HVKF intézkedés A Ludovika Gyűrű adományozásának rendjéről

1123

528/2011. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség belső tiszthelyettes képzési rendszerének bevezetéséről

1124

553/2011. (HK 12.) HVKF intézkedés A hivatásos és szerződéses állomány gépjárművezetői képzésének céljáról, a végrehajtás részletes szabályairól

1124


Főnöki rendelkezések

 

44/2011. (HK 12.) HVK SZCSF intézkedés Szervezeti átalakítással kapcsolatos személyügyi feladatokról

1135


Szerződések

 

HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság

1135

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1135

MH Összhaderőnemi Parancsnokság

1136

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

1136

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

1136

MH Logisztikai Ellátó Központ

1137

Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

1137


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1138

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.