A kiadó honlapja

Ön az oldal 221005. látogatója        

Budapest

2011. OKTÓBER 7.,

péntek


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

14. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1259


Határozatok

 

62/2011. (IX. 14.) OGY határozat Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásáról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

1300

215/2011. (IX. 14.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

1300

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

1300

A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1300

A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1303


Miniszteri utasítások

 

102/2011. (IX. 23.) HM utasítás A Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes feladatokról

1305

103/2011. (IX. 23.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól

1306

104/2011. (IX. 23.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás módosításáról

1311


Államtitkári intézkedések

 

7/2011. (HK 14.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról

1316

8/2011. (HK 14.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje kiadásáról

1323

9/2011. (HK 14.) HM VGHÁT szakutasítás A hazai és nemzetközi kiképzési rendezvények, gyakorlatok infrastrukturális feltételeinek biztosítási rendjéről

1335

49/2011. (HK 14.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1338

50/2011. (HK 14.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Rögtönzött robbanó eszközök elleni tevékenységre felkészítő tanfolyammal kapcsolatos feladatokról

1338

51/2011. (HK 14.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény Beszerzési Szabályzata kiadásáról

1338


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

611/2011. (HK 14.) HVKF parancs A 2012. évi Különleges Műveleti Alapképzés (KIHÍVÁS 2012 különleges műveleti felkészítési rendezvénysorozat) előkészítéséről és végrehajtásáról

1344

613/2011. (HK 14.) HVKF parancs A Honvéd Palotaőrség létrehozásával kapcsolatos szervezési feladatok végrehajtásáról

1344

593/2011. (HK 14.) HVKF intézkedés Az árvízvédelmi feladatokra való felkészülésről

1344

610/2011. (HK 14.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készletképzési és lépcsőzési elveinek, normáinak hadműveleti követelményeknek megfelelő felülvizsgálatáról és kialakításáról szóló 184/2011. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

1352


Főnöki rendelkezések

 

2/2011. (HK 14.) HVK LCSF Az inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával és átcsoportosításával kapcsolatos logisztikai feladatok végrehajtásáról

1353

311/2011. (HK 14.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

1353


Szerződések

 

MH Légijármű Javítóüzem

1354

MH 25. Klapka György Lövészdandár

1354

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

1354

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

1355

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

1355

Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ

1355


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás a "Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra"

1356

TMCS titkár Tudományos Munkacsoport tagjai

1360

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.