A kiadó honlapja

Ön az oldal 287962. látogatója        Budapest

2011. OKTÓBER 28.,

péntek


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

15. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

11/2011. (X. 5.) HM rendelet A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet, valamint a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

1364

12/2011. (X. 5.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

1366

39/2011. (X. 14.) NGM rendelet A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1368


Határozatok

 

67/2011. (IX. 29.) OGY határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról

1369

1325/2011. (IX. 29.) Korm. határozat Az egyes magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működtetésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

1370

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

1371

A Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviselet alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1371

A Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1372

A Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatala alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1373

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1374


Miniszteri utasítások

 

105/2011. (IX. 30.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosításáról

1382

106/2011. (IX. 30.) HM utasítás A polgári felsőoktatási intézmények hallgatóival köthető ösztöndíjszerződés, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 72/2006. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

1382

107/2011. (IX. 30.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól

1383

108/2011. (IX. 30.) HM utasítás A honvédelmi ágazat hulladékgazdálkodásának szabályozásáról

1390

109/2011. (X. 7.) HM utasítás A kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól

1399

110/2011. (X. 7.) HM utasítás A rangidős nemzeti képviselők feladatainak ideiglenes megállapításáról

1401

111/2011. (X. 7.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról szóló 11/2011. (I. 25.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje kiadásáról szóló 32/2011. (III. 18.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

1402

112/2011. (X. 7.) HM utasítás A nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről szóló 98/2008. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

1402

113/2011. (X. 7.) HM utasítás A kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról szóló 17/2011. (II. 18.) HM utasítás módosításáról

1406

114/2011. (X. 14.) HM utasítás A Honvéd Palotaőrség létrehozásával és egyes kijelölt objektumok protokolláris őrzésével kapcsolatos feladatokról

1410


Államtitkári intézkedések

 

53/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A műveleti beszerzések lefolytatásának rendjéről

1412

54/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A kenyai orvosképzéssel kapcsolatos egyes feladatokról

1412

55/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Tartós külszolgálatok és egyes béketámogató műveletek racionalizálásáról

1412

56/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti- és létszám racionalizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM utasításban meghatározottakkal összefüggő szakmai feladatok végrehajtásáról

1415

57/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 102/2011. (IX. 23.) HM utasításban meghatározottakkal összefüggő szakmai feladatok végrehajtásáról

1425


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

616/2011. (HK 15.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadványok hatályon kívül helyezéséről

1431

629/2011. (HK 15.) HVKF intézkedés A LÕKIKÉPZÉS MÓDSZERTANA (Ált/1) - 1964, A MA- GYAR NÉPHADSEREG ÁLTALÁNOS KIKÉPZÉSI ANYAG- NORMÁI (Ált/4) - 1964, a FEGYVERNÉLKÜLI ÖNVÉDELEM (Ált/34) - 1951 című szolgálati könyvek hatályon kívül helyezéséről

1431

631/2011. (HK 15.) HVKF intézkedés Az EU harccsoportban részt vevő Magyar Honvédség EU Harccsoport 2012 ideiglenes katonai szervezet megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai szakmai feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1432


Főnöki rendelkezések

 

77/2011. (HK 15.) HVK SZCSF intézkedés A STANAG 2070 4. kiadás végrehajtásáról

1432

324/2011. (HK 15.) MH ÖHP intézkedés Főnökségi kiadványok felülvizsgálatáról

1433

340/2011. (HK 15.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3971 AAR 6. kiadás végrehajtásáról

1434

314/2011. (HK 15.) MH GEOSZ intézkedés Egyes szolgálati könyvek hatályon kívül helyezéséről

1434


Szerződések

 

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1436

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

1436

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

1436

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

1437

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

1437

MH Központi Kiképző Bázis

1437


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1438

Helyesbítés

1439

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.