A kiadó honlapja

Ön az oldal 350763. látogatója        

Budapest

2011. JÚLIUS 25.,

hétfő


 


III. ÉVFOLYAM

15. szám


 

ÁRA: 905 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

2011. évi LX. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II.törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

1714

28/2011. (VI. 1.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai támogatásáról

1714

30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

1718

51/2011. (VI. 6.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról

1729


HATÁROZAT

 

1190/2011. (VI. 9.) Korm. határozat a 2011. évi egyházi kiegészítő támogatás forráshiányának megoldásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

1743


UTASÍTÁS

 

18/2011. (VI. 10.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1745

61/2011. (VI. 2.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rendjéről

1745


KÖZLEMÉNY

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye ágazati szakképesítés központi programjának jóváhagyásáról

1747

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére

1748

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére

1749

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére

1760

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére

1764

Gara Község Önkormányzatának pályázati felhívása közművelődési feladatellátás átadására

1765

Közlemény oklevél érvénytelenítéséről

1766

Közlemény bizonyítvány érvénytelenítéséről

1766

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

1767

ISSN 2060-5390

O K T A T Á S I   É S   K U L T U R Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2018.04.20.