A kiadó honlapja

Ön az oldal 221011. látogatója        

Budapest

2011. NOVEMBER 25.,

péntek


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

1444

13/2011. (X. 20.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

1454

14/2011. (X. 28.) HM rendelet A honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1476


Határozatok

 

243/2011. (X. 28.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1481

244/2011. (X. 28.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1481

245/2011. (X. 28.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1481

261/2011. (XI. 5.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1481

267/2011. (XI. 5.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

1482

A Honvédelmi Minisztérium Belső Ellenőrzési Hivatal megszüntető okirata

1482

A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal megszüntető okirata

1483

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal megszüntető okirata

1483

A Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság megszüntető okirata

1484

A Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság megszüntető okirata

1485

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1485

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1487

A Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1488

A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ megszüntető okirata

1489


Miniszteri utasítások

 

115/2011. (X. 21.) HM utasítás A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ, Fekvőbeteg Osztályok, Sürgősségi Centrum osztályvezető főorvosi, valamint gazdasági igazgatói munkakörének, beosztásának ellátására kiírt pályázatok elbírálását előkészítő, véleményező bizottság kijelöléséről

1491

116/2011. (X. 21.) HM utasítás A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti és létszám-racionalizálásának egyes feladatairól

1492

117/2011. (X. 21.) HM utasítás A tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről

1493

118/2011. (X. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

1502


Államtitkári intézkedések

 

58/2011. (HK 16.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1504

62/2011. (HK 16.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) hadrendi szervezetre történő átalakításával, a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ egyes szervezeti elemeinek a Magyar Honvédség Honvédkórház szervezetébe történő integrálásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1504

59/2011. (HK 16.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló 46/2008. (HK 10.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés módosításáról

1504

61/2011. (HK 16.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos ügyviteli szakfeladatokról és az ügyviteli kiszolgálás ideiglenes rendjéről szóló 77/2010. (HK 16.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1504


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

M/5/2011. (HK 16.) HVKF parancs A "VÁRDOMB" feladat előzetes rendszabályai bevezetéséről

1505

633/2011. (HK 16.) HVKF parancs A katonai szervezetek szervezeti- és létszám-racionalizálásához kapcsolódó szervezési feladatok végrehajtásáról

1505

635/2011. (HK 16.) HVKF parancs A 2011. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

1505

636/2011. (HK 16.) HVKF parancs A tisztképzés átalakításával kapcsolatos feladatokról

1505

654/2011. (HK 16.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

1505

657/2011. (HK 16.) HVKF parancs Az MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsnoki feladatkör átadás-átvételéről

1505

637/2011. (HK 16.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2012. váltás készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

1505

655/2011. (HK 16.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcászatszabályzata kidolgozásáról

1506


Főnöki rendelkezések

 

65/2011. (HK 16.) HM FHH intézkedés Cikkszámos szolgálati könyvek hatálytalanításáról

1506

3/2011. (HK 16.) HVK LCSF szakutasítás A Honvéd Palotaőrség létrehozásával kapcsolatos egyes logisztikai feladatok végrehajtásáról

1511

19/2011. (HK 16.) HVK HIICSF szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek, továbbá a Honvéd Vezérkar főnökének szolgálati alárendeltségébe tartozó egyes katonai szervezetek szervezeti- és létszám racionalizálása híradó, informatikai és információvédelmi feladatainak végrehajtásáról

1511

20/2011. (HK 16.) HVK HIICSF szakutasítás A papírfelhasználás korlátozása érdekében az iratok elektronikus levelező rendszeren való továbbításáról

1515

21/2011. (HK 16.) HVK HIICSF szakutasítás A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (Honvéd Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) hadrendi szervezetre történő átalakításával, a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ egyes szervezeti elemeinek a Magyar Honvédség Honvédkórház szervezetébe történő integrálásával kapcsolatos híradó, informatikai és információvédelmi feladatainak végrehajtásáról

1517

25/2011. (HK 16.) HVK EÜCSF intézkedés A 2011/2012. évi influenza szezonra történő felkészülésről

1521

361/2011. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 1401 IERH 14. kiadás végrehajtásáról

1525

376/2011. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2226 LO 1. kiadás végrehajtásáról

1525


Szerződések

 

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1528

HM Védelmi Hivatal

1528

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

1528


Szervezeti hírek

 

ZMNE Pályázati felhívás oktatói munkakör betöltésére

1529

ZMNE Pályázati határidő meghosszabbítása

1530

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.