A kiadó honlapja

Ön az oldal 221014. látogatója        

Budapest

2011. DECEMBER 12.,

hétfő


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

15/2011. (XI. 21.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

1540


Határozatok

 

308/2011. (XI. 24.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

1541

A Magyar Honvédség Honvédkórház alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1541

65/2011. (HK 17.) HM határozat A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ tudományos kutatóhellyé minősítéséről

1544


Miniszteri utasítások

 

119/2011. (XI. 10.) HM utasítás A biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről

1546

120/2011. (XI. 10.) HM utasítás A külföldi állami légi járművek be- és átrepülésének engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről szóló 73/2007. (HK 13.) HM utasítás módosításáról

1547

121/2011. (XI. 10.) HM utasítás A mobil kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos rendszabályok alapelveiről

1548

122/2011. (XI. 25.) HM utasítás "a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia" kiadásáról

1553

123/2011. (XI. 25.) HM utasítás Az egyes elhelyezési feladatok végrehajtásának rendjéről

1558

124/2011. (XI. 25.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2013-2022. évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról

1559

125/2011. (XI. 25.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás módosításáról

1564

126/2011. (XI. 25.) HM utasítás A munkavédelmi tevékenység rendjéről

1620

127/2011. (XI. 25.) HM utasítás A Magyar Honvédség Elektronikus Hitelesítési Szolgáltatás Szabályozást Felügyelő Munkacsoport felállításáról és működéséről

1649


Államtitkári intézkedések

 

66/2011. (HK 17.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium biztonsági ügyelet működésének részletes szabályairól

1650

67/2011. (HK 17.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Köztársaság határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos feladatok logisztikai támogatása végrehajtásának részletes szabályairól

1650

68/2011. (HK 17.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság igazgatói beosztáshoz kapcsolódó feladatrendszer átadás-átvételéről

1662


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

669/2011. (HK 17.) HVKF parancs A honvédelmi szempontból fontos, illetve fokozott védelmet igénylő objektumok őrzését végrehajtó önkéntes védelmi tartalékos állományba tartozó fegyveres biztonsági őrök 2011. évi általános katonai felkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1663

682/2011. (HK 17.) HVKF parancs A katonai szervezetek szervezeti- és létszám racionalizálásához kapcsolódó szervezési feladatok végrehajtására szóló 633/2011. (HK 16.) HVKF parancs módosításáról

1663

684.2011. (HK 17.) HVKF intézkedés A NATO ISAF műveletben részvételre tervezett Kabul Nemzetközi Repülőtér vezető nemzeti feladataiban résztvevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1663


Főnöki rendelkezések

 

4/2011. (HK 17.) HVK KIKCSF szakutasítás A honvédelmi szempontból fontos, illetve fokozott védelmet igénylő objektumok őrzését végrehajtó önkéntes védelmi tartalékos állományba tartozó fegyveres biztonsági őrök 2011. évi általános katonai felkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1665

4/2011. (HK 17.) HVK LCSF szakutasítás A katonai szervezetek szervezeti- és létszám racionalizálásához kapcsolódó logisztikai támogatási feladatainak végrehajtásáról

1665

392/2011. (HK 17.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2180 AJOD 2. kiadás végrehajtásáról

1666

397/2011. (HK 17.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2019 IERH 6. kiadás végrehajtásáról

1667

400/2011. (HK 17.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7057 TN 1. kiadás végrehajtásáról

1667

401/2011. (HK 17.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2455 CSS 3. kiadás végrehajtásáról

1668


Szerződések

 

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1669

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

1669

MH Nemzeti Támogató Elem

1670

MH Pápa Bázisrepülőtér

1670


Szervezeti hírek

 

HVKFH közleménye NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

1671

HVKFH közleménye NATO egységesítési egyezmények hazai alkalmazásba vételéről

1672

HVKFH közleménye Az egységes NATO-előírások elfogadásáról szóló 7/2010. (X. 15.) HVK vezérkar főnök helyettesi közlemény módosításáról

1673

HVKFH közleménye Az egységes NATO-előírások elfogadásáról szóló 5/2010. (VI. 10.) HVK vezérkar főnök helyettesi közlemény módosításáról

1673

MH FHH tájékoztató A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazásköltség-átalányáról, valamint szállítási normaösszegéről, a 2011. évre vonatkozóan

1674

ZMNE Pályázati felhívás oktatói munkakörök betöltésére

1677

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.