A kiadó honlapja

Ön az oldal 221013. látogatója        

Budapest

2011. FEBRUÁR 3.,

csütörtök


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozat

 

1006/2011. (I. 14.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes ingó vagyonelemek segélyként történő térítésmentes tulajdonba adásáról

172


Miniszteri utasítások

 

1/2011. (I. 11.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról

172

2/2011. (I. 11.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek szabályozásáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

174

3/2011. (I. 14.) HM utasítás A köztisztviselők cafeteriajuttatásáról szóló 3/2010. (I. 8.) HM utasítás módosításáról

177

4/2011. (I. 14.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

183

5/2011. (I. 20.) HM utasítás A szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló 99/2006. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

184

6/2011. (I. 20.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

186

7/2011. (I. 20.) HM utasítás A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás módosításáról szóló 20/2008. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

189

8/2011. (I. 20.) HM utasítás A HM Belső Ellenőrzési Hivatal igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázatok elbírálását, valamint a bírálat előkészítését végző bizottságok kijelöléséről

251


Államtitkári intézkedések

 

134/2010. (HK 2/2011.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásával kapcsolatos egyes szakmai feladatok végrehajtásáról

253

1/2011. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

257

4/2011. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az egyes szabályozók műveleti területen történő alkalmazásának felülvizsgálatával összefüggő szakmai feladatok végrehajtásáról

257

5/2011. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával és átcsoportosításával összefüggő szakmai feladatok előkészítéséről

261


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

411/2010. (HK 2/2011.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

262

9/2011. (HK 2.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Főnök helyettes helyettesítéséről

262

10/2011. (HK 2.) HVKF parancs Az MH Műveleti és Doktrinális Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

262

412/2010. (HK 2/2011.) HVKF intézkedés A NATO KFOR kötelékében ideiglenesen működő MH KFOR Kontingens a NATO KFOR Nyugati Többnemzetű Alkalmi Harccsoportban történő feladatainak befejezéséről, áttelepítésének végrehajtásáról és a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj kötelékében történő feladatainak megkezdéséről

262

49/2011. (HK 2.) HVKF intézkedés A szerződéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezők és a pilótaképzésben résztvevők 2011. évi alapkiképzésre történő bevonultatásának időpontjairól

264


Főnöki rendelkezések

 

1/2011. (HK 2.) HVK HTCSF parancs Állománytáblák minősítésének törléséről

264


Szerződések

 

MH Támogató Dandár

265

MH 25. Klapka György Lövészdandár

265

MH Logiszikai Ellátó Központ

267

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

267

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

267

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

268

MH Központi Kiképző Bázis

269

MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

270

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

zervezeti hrek

MH KIAK Bélyegző érvénytelenítése

271

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

271

MH GEOSZ Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok árai

272

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.