A kiadó honlapja

Ön az oldal 687570. látogatója        

Budapest

2011. MÁRCIUS 29.,

kedd


 


24. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

12/2011. (III. 29.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

4535

18/2011. (III. 29.) NFM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

4565

19/2011. (III. 29.) NFM utasítás a jogszabály-előkészítésről, a más tárcák hatáskörébe tartozó előterjesztések véleményezésének koordinációjáról és a felkészítés rendjéről

4574

1/2011. (III. 29.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Cafetéria Szabályzatáról

4580

2/2011. (III. 29.) GVH utasítás a vezetékes és rádiótelefonok használatáról szóló 14/Eln./2010. számú belső utasítás módosításáról

4592

3/2011. (III. 29.) GVH utasítás a panasszal és a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárását kezdeményező szóbeli folyamodvánnyal, valamint a más hatóságtól vagy bíróságtól a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkező vagy áttett ilyen beadvánnyal összefüggő eljárás rendjéről

4592

4/2011. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról

4605


III. Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

4606

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság alapító okirata

4615

A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

4617

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Vakok Állami Intézete alapító okirata

4620

A Reménysugár Habilitációs Intézet alapító okirata

4622

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet alapító okirata

4624

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja alapító okirata

4626

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Debreceni Javítóintézete alapító okirata

4628

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapesti Javítóintézete alapító okirata

4630

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Aszódi Javítóintézete alapító okirata

4632

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon alapítóokirata

4634

A Zalaegerszegi Gyermekotthon alapító okirata

4636

A Károlyi István Gyermekközpont alapító okirata

4638

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona alapító okirata

4640

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kalocsai Gyermekotthona alapító okirata

4642


V.Közlemények

 

A Bolgár Országos Önkormányzat 2011. évi költségvetése

4644

A Bolgár Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

4648

Az Országos Horvát Önkormányzat 2011. évi költségvetése

4661

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi költségvetése

4693

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata

4710

A belügyminiszter közleménye a megyei területrendezési tervek módosításával kapcsolatos támogatási döntés megváltoztatásáról

4727

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2018.06.23.