A kiadó honlapja

Ön az oldal 221007. látogatója        

Budapest

2011. FEBRUÁR 25.,

péntek


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

6/2011. (II. 3.) KE határozat Mérnök vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

284

28/2011. (II. 11.) KE határozat Mérnök altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

284

6/2011. (HK 3.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetője kinevezéséről

284

7/2011. (HK 3.) HM határozat Rendszeresítésre kerülő hadfelszerelésekről

285


Miniszteri utasítások

 

9/2011. (I. 25.) HM utasítás A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

285

10/2011. (I. 25.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2011. évi felszámításáról és felhasználásáról

286

11/2011. (I. 25.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról

287

12/2011. (I. 25.) HM utasítás A kormányzati informatika konszolidációjához szükséges intézkedésekről szóló 1277/2010. (XII. 9.) Korm. határozatban foglalt feladatok honvédelmi tárcánál történő végrehajtásáról

293

13/2011. (I. 31.) HM utasítás A Honvéd Koronaőrség létrehozásával és egyes kijelölt objektumok protokolláris őrzésével kapcsolatos feladatokról szóló 118/2010. (XII. 31.) HM utasítás módosításáról

294

14/2011. (II. 11.) HM utasítás A 2011. évi intézményi és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről

294

15/2011. (II. 11.) HM utasítás A honvédelmi üdültetés rendszerének felülvizsgálatával és az üdültetési koncepció kialakításával kapcsolatos feladatokról

321


Államtitkári intézkedések

 

8/2011. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

322


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

62/2011. (HK 3.) HVKF parancs Az EU Katonai Bizottság Szakmai Naphoz kapcsolódó szimulációs bemutató, tüzérségi és harckocsi éleslövészet előkészítéséről és végrehajtásáról

322

80/2011. (HK 3.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

323

51/2011. (HK 3.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi munkatervének elkészítésével összefüggő feladatokról szóló 99/2009. (HK 12.) HVKF intézkedés módosításáról

323

79/2011. (HK 3.) HVKF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar csapatkarjelzéseinek, csapatjelvényének és csapatérméjének rendszeresítéséről

323


Főnöki rendelkezések

 

2/2011. (HK 3.) HVK HDMCSF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei korszerűsítése és az MH Ludovika Zászlóalj megalakítása hadműveleti szakfeladatairól

326

18/2011. (HK 3.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2605 1. kiadás végrehajtásáról

326

19/2011. (HK 3.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2288 1. kiadás végrehajtásáról

326

6/2011. (HK 3.) HM KPH intézkedés A pénzügyi referensi körbélyegzők használatának és elosztásának szabályairól

327

4/2011. (HK 3.) HVK EÜCSF intézkedés Az orvosi beutalás szabályairól és a beutaló tartalmi követelményeiről

330


Szerződések

 

MH Támogató Dandár

336

MH 25. Klapka György Lövészdandár

336

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

336

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

337

MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

337

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

337

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

338

MH Bakony Harckiképző Központ

338

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

339

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

339

MH Pápa Bázisrepülőtér

339


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének pályázati felhívása a Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ Fekvőbeteg osztályok Szülészet-nőgyógyászati Osztály és PIC osztályvezető főorvosi munkakörének ellátására

341

HM KÁT Meghatalmazások visszavonása NATO vámokmányok kiadmányozásával és a jogkörök ellátásával kapcsolatban

342

HM KÁT Meghatalmazások NATO vámokmányok kiadmányozására és a jogkörök ellátására

343

HM KLB A HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá a Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató honvédelmi szervezetek ideiglenes szervezeti összetételéről

344

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.