A kiadó honlapja

Ön az oldal 220998. látogatója        

Budapest

2011. MÁRCIUS 25.,

péntek


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2011. (III. 8.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

357

8/2011. (II. 23.) NGM rendelet Egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 12/2010. (III. 31.) PM-HM együttes rendelet módosításáról

366

5/2011. (II. 28.) NFM rendelet A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

366


Határozatok

 

7/2011. (III. 2.) OGY határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1242/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

367

1029/2011. (II. 22.) Korm. határozat A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazati feladatokról

367

1036/2011. (III. 3.) Korm. határozat A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okiratának módosításáról

367

1037/2011. (III. 3.) Korm. határozat A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

369

25/2011. (III. 9.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről

370


Miniszteri utasítások

 

16/2011. (II. 15.) HM utasítás A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ, Fekvőbeteg Osztályok, Szülészet-nőgyógyászati Osztály és PIC osztályvezető főorvosi munkakörének, beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálását előkészítő, véleményező bizottság kijelöléséről

371

17/2011. (II. 18.) HM utasítás A kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról

372

18/2011. (II. 18.) HM utasítás A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj odaítélésének rendjéről

385

19/2011. (II. 18.) HM utasítás A honvéd tisztjelölt ösztöndíjszerződéséről

386

20/2011. (II. 18.) HM utasítás Egyes HM utasítások adózással összefüggő módosításáról

391

21/2011. (II. 25.) HM utasítás A Magyar Honvédség repülési pótlékra jogosult állományának hadrafoghatósági szint kategóriába sorolásának meghatározásáról szóló 24/2007. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

392

22/2011. (II. 25.) HM utasítás A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma Esélyegyenlőségi Szabályzatának kiadásáról

392

23/2011. (III. 2.) HM utasítás A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól

395

24/2011. (III. 2.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről

410

25/2011. (III. 3.) HM utasítás A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központban szolgálatot teljesítő magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 63/2010. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

413

26/2011. (III. 3.) HM utasítás A NATO Air Traffic Management Committee 2011. évi tavaszi ülésével kapcsolatos feladatokról

413

27/2011. (III. 9.) HM utasítás A CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről

415

28/2011. (III. 9.) HM utasítás A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal szervezetének korszerűsítéséről

416


Államtitkári intézkedések

 

10/2011. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi minisztériumi objektumok egyes biztonsági rendszabályainak felülvizsgálatáról és módosításáról

418

11/2011. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "Normajegyzék a Magyar Honvédség szervezeteinek hadi és kiképzési felszereléssel történő ellátásához, üzemeltetéséhez" kiadásáról

418


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

94/2011. (HK 4.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2011. évi végrehajtásáról szóló 383/2010. (HK 18.) HVKF parancs módosításáról

419

114/2011. (HK 4.) HVKF parancs A 2011. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

419

118/2011. (HK 4.) HVKF parancs A "Dinamikus Együttműködés 2011" gyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

419

M/2/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről

419

M/3/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről szóló M/2/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés módosításáról

419

95/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség új típusú tiszthelyettesi képzési rendszerének előkészítéséről és bevezetéséről

419

96/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés Az MH Műveleti Központ Békeműveleti Osztály feladatrendszerének átadása-átvétele végrehajtásáról

419

100/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés A "Tisza" Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj 2011. évi vezető nemzeti szerepkör betöltéséből adódó feladatok végrehajtása érdekében

419

102/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar információ-feldolgozási, vezetéstámogatási rendszer alkalmazásáról

419

84/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadványok kiadásáról

420

7/2011. (HK 4.) HVKFH intézkedés Egységes NATO-előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

420


Főnöki rendelkezések

 

47/2011. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7190 (2. kiadás) egységesítési egyezmény végrehajtásáról

421

50/2011. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 6023 2. kiadás végrehajtásáról

421

58/2011. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2970 2. kiadás végrehajtásáról

422

59/2011. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3839 1. kiadás végrehajtásáról

422

12/2011. (HK 4.) @tart0 = HM FHH-MH ÖHP együttes intézkedés A Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos, a Magyar Honvédséget érintő feladatok logisztikai támogatás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 132/2008. (HK 9.) HM FLÜ-MH ÖHP együttes intézkedés módosításáról

423


Szerződések

 

MH Támogató Dandár

429

MH Összhaderőnemi Parancsnokság

429

HVK Személyzeti Csoportfőnökség

430

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

430


Szervezeti hírek

 

Közlemény A Honvédelmi Minisztérium közleménye az MH Pápa Bázisrepülőtér szerződéseivel kapcsolatos adatairól

434

HVKFH közlemény Egységes NATO-előírások elfogadásáról

434

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

437

Pályázati felhívás A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának pályázati felhívása oktatói munkakör betöltésére

438

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának pályázati felhívása oktatói munkakörök betöltésére

439

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.