A kiadó honlapja

Ön az oldal 220989. látogatója        

Budapest

2011. ÁPRILIS 21.,

csütörtök


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

67/2011. (III. 16.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

453

69/2011. (III. 16.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

453

71/2011. (III. 16.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

453

72/2011. (III. 16.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

453

87/2011. (IV. 7.) KE határozat Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

454

1078/2011. (III. 30.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

454

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

455

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság alapító okirata

462

A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

463

1/2011. (HK 5.) HM határozat A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról

465


Miniszteri utasítások

 

29/2011. (III. 10.) HM utasítás A 2011-2012. évekre vonatkozó esélyegyenlőségi irányelvek kiadásáról

466

30/2011. (III. 18.) HM utasítás A béketámogató műveletekben résztvevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

467

31/2011. (III. 18.) HM utasítás A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítési programjával kapcsolatos feladatokról szóló 85/2008. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

468

32/2011. (III. 18.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje kiadásáról

469

33/2011. (III. 25.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának racionalizálásához és kiadásainak csökkentéséhez kapcsolódó egyes létszám-gazdálkodási feladatokról

475

34/2011. (III. 25.) HM utasítás A Honvédelmi Idősügyi Tanácsról

477


Államtitkári intézkedések

 

14/2011. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

478

16/2011. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A tárca ügyviteli, ügyintézési és döntéshozatali folyamatait, valamint belső szabályozórendszerét felülvizsgáló munkabizottság létrehozásáról és működéséről

478

18/2011. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Egészségügyi Főnökök Tanácsa konferenciájának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

478

15/2011. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A HM Infrastrukturális Ügynökség felszámolásából adódó egyes raktározási és nyilvántartási feladatok átadás-átvételének végrehajtásáról

478

17/2011. (HK 5.) HM KÁT intézkedés A személyi biztonsági tanúsítvány és a felhasználói engedély kiadásával és visszavonásával kapcsolatos feladatokról szóló 50/2010. (HK 10.) HM KÁT intézkedés módosításáról

479

19/2011. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos ügyviteli szakfeladatokról és az ügyviteli kiszolgálás ideiglenes rendjéről szóló 77/2010. (HK 16.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés módosításáról

480


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

114/2011. (HK 5.) HVKF parancs A Honvéd Koronaőrség létrehozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

480

123/2011. (HK 5.) HVKF parancs Tábori hírközpont (HIK/G) és rádiós vezetési komplexum (PK-1G) csapatpróbájának elrendeléséről

480

M/4/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Köztársaság területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazásáról szóló 0013/2004. (HK 1/2005.) HVKF intézkedés módosításáról

480

119/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar honvédség katonai szervezetei 2011. évi gazdálkodásának végrehajtását szigorító és kiadásait csökkentő intézkedésekről

480

121/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség őrzésvédelmi feladatokat ellátó önkéntes védelmi tartalékos állományba tartozók nyilvántartása, és a felkészítés érdekében, továbbá a békeidőszakban végrehajtandó, előre megtervezett tényleges szolgálatra történő behívása, valamint kihirdetett vészhelyzetben történő bevonultatása rendjének részletes szabályozásáról

481

150/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés A Rögtönzött Robbanóeszközök Elleni Tevékenység Kiképzőinek felkészítő tanfolyama, valamint a Fegyveres Támadás Helyszínelő Csoport kiképzés biztosításával összefüggő 2011. évi feladatok végrehajtásáról

481

120/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2011. (2012-2014.) évi kiképzési és felkészítési feladatiaról

481

138/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben részt vevő MH Tartományi Újjáépítési Csoport tizenegyedik (MH PRT-11) váltásának kijelöléséről és felkészítéséről

487

139/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2012 (MH NRF 2012) készenléti szolgálatába felajánlott erők kijelöléséről és felkészítéséről

488


Főnöki rendelkezések

 

20/2011. (HK 5.) HM KPH szakutasítás Egyes meghatározott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről

491

28/2011. (HK 5.) HM KPH szakutasítás A 2011. évi időközi mérlegjelentések elkészítésének rendjéről

497

5/2011. (HK 5.) HVK EÜCSF intézkedés Az egészségügyi alkalmassági és szűrővizsgálatokról szóló 6/2010. (1/2011.) HVK EÜCSF intézkedés módosításáról

500

6/2011. (HK 5.) HVK EÜCSF intézkedés A Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos, a Magyar Honvédséget érintő egyes egészségügyi szakirányú feladatok végrehajtásáról

500

76/2011. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2395 NSA ENGR 3. kiadás végrehajtásáról

503

104/2011. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2606 LO 1. kiadás végrehajtásáról

503


Szerződések

 

MH Logisztikai Ellátó Központ

504

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

504

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

505

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

505

MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred

505

MH KFOR Kontingens

506

MH Logisztikai Ellátó Központ

506

MH Központi Kiképző Bázis

506


Szervezeti hírek

 

HM FHH tájékoztatója A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazási költségátalányáról, valamint szállítási normaösszegéről a 2011. évre vonatkozóan

508

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.