A kiadó honlapja

Ön az oldal 221016. látogatója        

Budapest

2011. MÁJUS 9.,

hétfő


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.)

517

64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Honvédség nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

538


Határozatok

 

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okirata

540

A Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

541

A Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

542

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

544

A Magyar Honvédség Támogató Dandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

545

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

546

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

547


Miniszteri utasítások

 

35/2011. (IV. 8.) HM utasítás A honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosításáról

549

36/2011. (IV. 8.) HM utasítás A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20.) HM utasítás módosításáról

549

37/2011. (IV. 8.) HM utasítás A Magyar Honvédség új híradó és informatikai központ, valamint a kapcsolódó központi híradó, informatikai, információvédelmi szolgáltatások kialakítása, üzemeltetése, fenntartása és továbbfejlesztése feladatainak végrehajtására

552

38/2011. (IV. 8.) HM utasítás A honvéd középiskolai hálózat kiépítésével kapcsolatos feladatokról

554

39/2011. (IV. 8.) HM utasítás A határon túli tartozásállomány kezelésének és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás rendjéről

556

40/2011. (IV. 8.) HM utasítás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos feladatok koordinációjáról és a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2011. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

557

41/2011. (IV. 8.) HM utasítás A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei korszerűsítésének egyes feladatairól szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

558

42/2011. (IV. 15.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

558

43/2011. (IV. 15.) HM utasítás Az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben az állampolgári és honvédelmi ismeretek szélesítését célzó "KatonaSuli" program felülvizsgálatával, a program továbbfejlesztési koncepciójának kialakításával kapcsolatos feladatokról

559

44/2011. (IV. 20.) HM utasítás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról

560

45/2011. (IV. 20.) HM utasítás Egyes HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

563

46/2011. (IV. 20.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

563

47/2011. (IV. 22.) HM utasítás A közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról

596

48/2011. (IV. 22.) HM utasítás Egyes pénzügyi tárgyú HM utasítások módosításáról

596

49/2011. (IV. 22.) HM utasítás A honvédelmi szervek operatív belső kontrolljainak kialakításáról és működtetéséről

602

50/2011. (IV. 22.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Munkacsoport és a humán cselekvési programokat kidolgozó szakértői munkacsoportok létrehozásáról és működéséről

611


Államtitkári intézkedések

 

22/2011. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj működési feltételeinek biztosításáról

615

24/2011. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

615

23/2011. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Védelmi Akadémia 119. felsővezetői tanfolyama (Senior Course 119.) magyarországi látogatásának előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

615

25/2011. (HK 6.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról

617

27/2011. (HK 6.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól

625


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

161/2011. (HK 6.) HVKF parancs A kiképzési oktatási és regeneráló központ névhasználatáról szóló 199/2010. (HK 9.) HM HVKF parancs hatályon kívül helyezéséről

626

169/2011. (HK 6.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2011. évi végrehajtásáról szóló 383/2010. (HK 18.) HVKF parancs módosításáról

626

179/2011. (HK 6.) HVKF parancs A Szent Korona őrzésének ünnepélyes átadás-átvételével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

626

155/2011. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség központi készenlétében tárolt haditechnikai eszközök állapotfelmérésének végrehajtásáról

626

160/2011. (HK 6.) HVKF intézkedés A szárnysegédi díszzsinór rendszeresítéséről

626


Főnöki rendelkezések

 

35/2011. (HK 6.) HM KPH szakutasítás A HM fejezet közgazdasági, pénzügyi és számviteli szakellenőrzésének rendjéről

629

7/2011. (HK 6.) HVK EÜCSF intézkedés Az alap- és járóbeteg-ellátást nyújtó orvosi rendelőkben, készlettároló helyeken, valamint a műveleti területen, illetve katonai feladat végrehajtása közben a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett tevékenységről

646


Szerződések

 

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

652

Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ

652


Szervezeti hírek

 

HVKFH közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

653

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

655

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.