A kiadó honlapja

Ön az oldal 220994. látogatója        

Budapest

2011. JÚLIUS 13.,

szerda


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

122/2011. (VI. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

756

123/2011. (VI. 21.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

756


Miniszteri utasítások

 

63/2011. (VI. 10.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről és az állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról

757

64/2011. (VI. 10.) HM utasítás Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról

758

65/2011. (VI. 10.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

760

66/2011. (VI. 10.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

761

67/2011. (VI. 24.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól

763

68/2011. (VI. 24.) HM utasítás A szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti találmányért járó díjazásról, valamint az e találmányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

783

69/2011. (VI. 24.) HM utasítás A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának Magyar Honvédségre vonatkozó eljárási szabályairól szóló 52/2008. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

783


Államtitkári intézkedések

 

36/2011. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség gazdálkodásának racionalizálásával és kiadásai csökkentésével kapcsolatos feladatokról

784

37/2011. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság működésének egyes szabályairól

789


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

328/2011. (HK 9.) HVKF parancs Az MH Műveleti és Doktrinális Központ, parancsnoki és a Honvédelmi Minisztérium I. objektumparancsnoki beosztás átadás-átvételéről

790

349/2011. (HK 9.) HVKF parancs A NATO ISAF PRT CIMIC Tanfolyam 2011 (NATO ISAF PRT CIMIC Course 2011) előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

790

445/2011. (HK 9.) HVKF parancs A 2011. július 8-ai tiszthelyettes avatás és honvéd eskü együttes végrehajtásáról

790

446/2011. (HK 9.) HVKF parancs A 2011. évi esélyegyenlőségi tábor előkészítéséről és végrehajtásáról

790

329/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés A NATO ISAF műveletben részvételre tervezett MH ISAF Combat Service Support Logisztikai Iskola Magyar Mentorcsoport kijelöléséről és felkészítéséről

790

340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés Az EU harccsoportban részt vevő Magyar Honvédség EU Harccsoport 2012 ideiglenes katonai szervezet megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai szakmai feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról

792

444/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés A NATO ISAF műveletekben részvételre tervezett MH Mi-17 Légi Kiképzés-támogató Csoport kijelöléséről és felkészítéséről szóló 262/2010. (HK 13.) HM HVKF intézkedés módosításáról

794

458/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Állami Céltartalék, Gazdaság Biztonsági Tartalék, valamint a Központi Hadműveleti Készletek felülvizsgálatának végrehajtásáról

795


Főnöki rendelkezések

 

1/2011. (HK 9.) HVK LCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj logisztikai biztosításának és a Hungária körúti objektum működtetésének egyes logisztikai feladatairól

795

10/2011. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának híradó, informatikai és információvédelmi feladatairól

797

137/2011. (HK 9.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7179 CFR 1. kiadás végrehajtásáról

800


Szerződések

 

vMH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

801

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

801

MH Központi Kiképző Bázis

802

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

803

Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ

803

MH Logisztikai Ellátó Központ

803


Szervezeti hírek

 

A Hadigondozottak Közalapítvány alapító okirata

804

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

808

MH GEOSZ Főnökségi kiadványok árai

809

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.