A kiadó honlapja

Ön az oldal 56650. látogatója        Budapest

2012. JANUÁR 6.,

péntek


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 14/2010. (XI. 12.) BM utasítás módosításáról

3

1/2012. (I. 6.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatáról

8

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

34

1/2012. (I. 6.) VM utasítás a vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól szóló 10/2011. (VI. 10.) VMutasítás módosításáról

66

1/2012. (I. 6.) LÜ utasítás a minősített adatok védelmének biztonsági szabályzatáról

68

2/2012. (I. 6.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel ésavádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

93

3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól

95

4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről

111

1/2012. (I. 6.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

121

1/2012. (I. 6.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

143

2/2012. (I. 6.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Tűzvédelmi Szabályzatáról

187

3/2012. (I. 6.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Munkavédelmi Szabályzatáról

208

1/2012. (I. 6.) SZTNH utasítás a munkavédelemről

224


II. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

235

Álláspályázatok

 

A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Szarvas és Mezőtúr székhelyű közjegyzői állások betöltésére

242


III. Alapító okiratok

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság alapító okirata

244

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Pécsi Tudományegyetem alapító okirata

246


V. Közlemények

 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezete hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek szociális földprogram megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

261

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

284

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.04.20.