A kiadó honlapja

Ön az oldal 221001. látogatója        

Budapest

2012. JANUÁR 13.,

péntek


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2011. évi CLXXVII. törvény Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről

6

2011. évi CXCII. törvény A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról

22

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

53

294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról

88

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

88

16/2011. (XII. 21.) HM rendelet A Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról

95

17/2011. (XII. 23.) HM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról

99

18/2011. (XII. 29.) HM rendelet A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről

102

19/2011. (XII. 29.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

103

20/2011. (XII. 30.) HM rendelet A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról

103


Határozatok

 

334/2011. (XII. 23.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

105

335/2011. (XII. 23.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

105

336/2011. (XII. 23.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

105

337/2011. (XII. 23.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

105

338/2011. (XII. 23.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

106

113/2011. (XII. 30.) ME határozat A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának felmentéséről

106

114/2011. (XII. 30.) ME határozat A Katonai nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről

106

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megszüntető okirata

106

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapító okirata

107

A Magyar Honvédség Honvédkórház alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

113

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

116

A Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

118

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

120

A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal megszüntető okirata

121

82/2011. (HK 1/2012.) HM határozat Fegyveres biztonsági őrség megszüntetéséről

121

83/2011. (HK 1/2012.) HM határozat Fegyveres biztonsági őrség további működéséről

121


Miniszteri utasítások

 

134/2011. (XII. 20.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

122

135/2011. (XII. 20.) HM utasítás A 2011. évi decemberi munkaszüneti napok körüli munkarendről

123

136/2011. (XII. 20.) HM utasítás A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és működéséről

123

137/2011. (XII. 20.) HM utasítás A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kihelyezett haditechnikai eszközök, kulturális javak kiállítóhelyeinek racionalizálásával kapcsolatos feladatokról

126

138/2011. (XII. 20.) HM utasítás A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról

129

139/2011. (XII. 27.) HM utasítás A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása előkészítésének rendjéről

143

140/2011. (XII. 27.) HM utasítás Az egyes honvédelmi szervezetek éves és havi munkaterveinek elkészítésével összefüggő feladatokról

153

141/2011. (XII. 27.) HM utasítás Az UH-1N helikopterek beszerzésével kapcsolatos miniszteri döntést előkészítő bizottság felállításáról és feladatairól szóló 97/2011. (IX. 2.) HM utasítás módosításáról

155

142/2011. (XII. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédség belső rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjéről szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

156

143/2011. (XII. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosításáról

156

144/2011. (XII. 30.) HM utasítás A rekreáció, honvédelmi üdültetési, illetve kulturális tevékenység, valamint az azt biztosító ingatlanhálózat fenntartási rendszere átalakításának egyes feladatairól

161


Államtitkári intézkedések

 

81/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi szervezetek által nyújtandó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara működését biztosító egyes szolgáltatások eljárási rendjéről és szabályairól

165

80/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT intézkedés Egyes intézkedések hatályon kívül helyezéséről

169

10/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT szakutasítás A ruházati termékek 2012. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

169

11/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2012. évi egységárainak megállapításáról

194

12/2011. (HK 1/2012.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló Normafüzet kiadásáról

221

84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról

240


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

M/9/2011. (HK 1/2012.) HVKF parancs A "LUCFENYÕ" feladat rendszabályai bevezetéséről

240

712/2011. (HK 1/2012.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2011. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

240

729/2011. (HK 1/2012.) HVKF parancs A Köztársasági Elnöki Hivatal őrzése ünnepélyes megkezdésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

240

728/2011. (HK 1/2012.) HVKF intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésével kapcsolatos egyes feladatairól

240

731/2011. (HK 1/2012.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség alkalmazásának tervezéséről a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáról

242

189/2011. (HK 1/2012.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína 1. kiadás elkészítéséről

242


Főnöki rendelkezések

 

436/2011. (HK 1/2012.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2083 CBRN 7. kiadás végrehajtásáról

243

420/2011. (HK 1/2012.) MH ÖHP intézkedés SEGÉDLET A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI SZAKBEOSZTÁSÚ KATONÁI SZAKKIKÉPZÉSÉNEK, SZAKFELKÉSZÍTÉSÉNEK TERVEZÉSÉHEZ, SZERVEZÉSÉHEZ ÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

243

82/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió Kezelési Utasítás" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

244

83/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-117F gyors referencia útmutató" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

244

84/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-152(C) SINCGARS rendszer rövid útmutató" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

245

85/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió Gyorsreferencia Útmutató" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

245

86/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-152(C) többsávos kézi rádió Kezelői útmutató" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

245

87/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-152(C) DAMA Hullámforma Kezelési kiegészítő" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

246

88/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-150(C) ADVANCED TACTICAL HF RADIO, Kezelési útmutató" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

246

89/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "AN/PRC-150(C) Kezelői Referencia Kézikönyv" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

246

90/2011. (HK 1/2012.) HM FHH intézkedés Az "FALCON III Alkalmazás Programozási Utasítás" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

247

378/2011. (HK 1/2012.) MH GEOSZ intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 7172 IGEO "Geomágneses modellek használata" EDITION 2) alkalmazásba vételéről

247

380/2011. (HK 1/2012.) MH GEOSZ intézkedés Főnökségi kiadvány felülvizsgálatáról

248

381/2011. (HK 1/2012.) MH GEOSZ intézkedés A 2007. előtt kiadott STANAG-ekre vonatkozó szolgálatfőnöki intézkedések hatályban tartásáról

248


Szerződések

 

HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság

251

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Beszerzési Igazgatóság

251

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

252

MH Logisztikai Ellátó Központ

252

MH Pápa Bázisrepülőtér

253

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

253


Szervezeti hírek

 

HM KLB A HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá a Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató honvédelmi szervezetek ideiglenes szervezeti összetételéről

254

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.