A kiadó honlapja

Ön az oldal 286879. látogatója        Budapest

2012. AUGUSZTUS 10.,

péntek


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

10/2012. (VII. 19.) HM rendelet A honvédelmi munkaügyi hatóság kijelölésről és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól

957

11/2012. (VII. 20.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

957

12/2012. (VII. 25.) HM rendelet A kártérítési felelősség körében meg nem térülő kár leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítők kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosításáról

962

13/2012. (VII. 27.) HM rendelet A XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

964


Határozatok

 

A Honvédelmi Minisztérium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

972


Miniszteri utasítások

 

43/2012. (VII. 6.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról, valamint egyes HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

974

44/2012. (VII. 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréhez kapcsolódó tájékoztatási és kapcsolattartási, valamint a munkáltatói kompenzációs rendszer működtetésével összefüggő egyes feladatokról

975

45/2012. (VII. 16.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek saját hatáskörű előirányzat-módosításának rendjéről szóló 12/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról

981

46/2012. (VII. 16.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

982

47/2012. (VII. 16.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

986

48/2012. (VII. 19.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

986

49/2012. (VII. 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggő feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

1019

50/2012. (VII. 19.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

1019

51/2012. (VII. 19.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1022

52/2012. (VII. 19.) HM utasítás Egyes HM utasítások módosításáról

1023

53/2012. (VII. 27.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv egyes belső ellenőrzési jogosítványainak átruházásáról

1025

54/2012. (VII. 27.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól

1027

55/2012. (VII. 27.) HM utasítás A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasítás módosításáról

1034


Államtitkári intézkedések

 

12/2012. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről

1043

38/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének kiadásáról

1045

39/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. évi nyilvános tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

1045

45/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium képernyő előtti munkát végző személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel történő ellátásáról

1051

42/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1058

43/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat módosításáról

1058

44/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az "ALAPOS BÁZIS 2012" MH Műveleti Vezetési Rendszere rendszergyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1058

47/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Honvédkórház miniszteri biztosával kapcsolatos együttműködés rendjéről és az intézmény átszervezésében érintett egyes szervezetek feladatairól

1058

48/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1058

49/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítő és tartós külföldi tanulmányokat folytató személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2012. évi ellátási normákról

1058


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

237/2012. (HK 10.) HVKF parancs Honvéd Vezérkar Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnöki feladatok átadás-átvételéről

1066

248/2012. (HK 10.) HVKF parancs A 2012. évi MH szintű oktató-módszertani foglalkozások megtervezésére, megszervezésére vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló 153/2012. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

1066

209/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés Az önkéntes műveleti tartalékos állomány 2012. évi tevékenységének katonai igazgatási szakfeladatai végrehajtásáról

1066

206/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnokságok Szabályzata című szolgálati könyv hatályba léptetéséről szóló 79/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés módosításáról

1066

215/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A Kiképzési Adattár című főnökségi kiadvány kiadásáról szóló 12/2010. (HK 16.) HM HKF intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1067

217/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gyakorló beosztásjelzésének, gyakorló karjelzésének, valamint gyakorló feliratának rendszeresítéséről szóló 201/2011. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

1067

218/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-Katonai Együttműködési Doktrínája 2. kiadásának elkészítéséről

1072

221/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosításáról

1072

222/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség ejtőernyős feladatainak végrehajtásáról

1072

229/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A NATO ISAF műveletben részvételre tervezett Kabul Nemzetközi Repülőtér őrzésvédelmében résztvevő erők kijelöléséről, felkészítéséről és megalakításáról

1074

232/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A szerződéses, az önkéntes tartalékos, a címzetes önkéntes tartalékos és a szolgálaton kívüli állomány öltözetei ékítményeinek rendszeresítéséről

1076

233/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A rendész szakfeladatot ellátó állomány hímzett sapkajelvényének rendszeresítéséről

1082

236/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés Az országos légiriasztási rendszer összeköttetéseinek létesítésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról

1082

247/2012. (HK 10.) HVKF intézkedés A "Nyílászáró robbantási szakutasítás" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1083

112/2012. (HK 10.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-katonai Együttműködési Doktrínája 2. kiadásának elkészítéséről

1084


Főnöki rendelkezések

 

216/2012. (HK 10.) HVK SZCSF szakutasítás A 187/2012. (HK 9.) HVKF parancs személyügyi végrehajtásáról

1085

1/2012. (HK 10.) HVK KIKCSF szakutasítás Az Önkéntes Műveleti Tartalékos állomány 2012. évi kiképzésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1085

14/2012. (HK 10.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatainak híradására, informatikai és információvédelmi támogatására

1085

13/2012. (HK 10.) HVK HIICSF szakutasítás A 2012. évi MH önkéntes tartalékos állomány feladatainak és a hozzá kapcsolódó tájékoztatási és kapcsolattartási rendszer működésével összefüggő híradó, informatikai és információvédelmi tevékenységek előkészítéséről és végrehajtásáról

1085

200/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés Az INFOOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SEGÉDLET) című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1086

201/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A PSYOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SEGÉDLET) című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1087

207/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2910 NBC 4. kiadás végrehajtásáról

1087

208/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 4359 LAND 1. kiadás végrehajtásáról

1087

209/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 4590 LAND 1. kiadás végrehajtásáról

1088

212/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 5501 (5. kiadás) végrehajtásáról

1088

213/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 5616 (5. kiadás) végrehajtásáról

1089

242/2012. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7174 AMLI (1. kiadás) végrehajtásáról

1089

1/2012. (HK 10.) MH HKNYP intézkedés Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1090


Szerződések

 

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1092

MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

1092

MH Honvédkórház

1093

MH 43. Nagysándor Jószef Híradó és Vezetéstámogató Ezred

1093


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP tájékoztatás Számadásköteles okmányok érvénytelenítése

1094

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.