A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. MÁRCIUS 1.,

csütörtök


 


11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenőrzésről szóló 84/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

1454

5/2012. (III. 1.) KüM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről

1455

4/2012. (III. 1.) NGM utasítás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2011. (VI. 24.) NGM utasítás módosításáról

1468

4/2012. (III. 1.) GVH utasítás egyes elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről

1471

5/2012. (III. 1.) GVH utasítás a vezetékes és a mobiltelefonok használatáról, valamint amobilinternet-használatról szóló 11/Eln./2011. [10/2011. (XI. 10.) GVH] utasítás módosításáról

1472

6/2012. (III. 1.) GVH utasítás az igazgatási szolgáltatási díjból származó, valamint a perköltségbevételek felhasználásának rendjéről

1472

3/2012. (III. 1.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott nyugdíjbiztosítási ellenőri igazolványokról

1474

4/2012. (III. 1.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól

1479

Álláspályázatok

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

1486

A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Kecskemét 2. és Baja 1. székhelyű közjegyzői állások betöltésére

1487

Magyarország Külügyminisztériumának pályázati kiírása külföldi szervezetek számára külföldi magyar emlékhelyek és emlékek létesítése és felújítása, valamint környezetük ápolása támogatásának tárgyában

1489

10/2012. (III. 1.) KüM közlemény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2010. évi XXVI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

1502

A vidékfejlesztési miniszter közleménye Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati ésVadvédelmi Tanács között Együttműködési Megállapodásról

1502

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

1505

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1506

A Hídtechnika Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

1507

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.