A kiadó honlapja

Ön az oldal 221008. látogatója        

Budapest

2012. SZEPTEMBER 14.,

péntek


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

14/2012. (VII. 30.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezé<->si utalvánnyal való ellátásáról

1101

15/2012. (VII. 30.) HM rendelet A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeiről

1102

16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet* A hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkent napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet módosításáról

1112

17/2012. (VIII. 2.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belső ellenőrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX.3.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről

1123

18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról és a honvédelmi miniszter által alapítható és <%-1>adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet <%0>módosításáról

1123

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet** A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

1133


Határozatok

 

205/2012. (VIII. 2.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

1134

100/2012. (VIII. 29.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

1134

1315/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben t<%-1>örténő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló<%0> 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

1134

1316/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

1134

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1135

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1136

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1138

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1146

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1148

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1149

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1150

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1151

A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1153

A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1154


Miniszteri utasítások

 

56/2012. (VIII. 3.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek által a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program kapcsán nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok elszámolási, számlázási és egyéb eljárási rendjéről

1156

57/2012. (VIII. 3.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1161

58/2012. (VIII. 14.) HM utasítás A 2013. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

1161

59/2012. (VIII. 24.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

1162

60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról

1170

61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról

1183

62/2012. (VIII. 31.) HM utasítás A 2012. NATO válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről

1185


Államtitkári intézkedések

 

16/2012. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás A honvéd tisztjelölt állomány ruházati illetménygazdálkodásának egyes szabályairól

1188

17/2012. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás Az elhelyezési szakanyag-gazdálkodási tevékenységek szabályozá<->sáról

1198

51/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának rendjéről

1212

55/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

1212

50/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Budapest helyőrségben települő honvédelmi szervezetek diszlokációjával kapcsolatos feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 28/2012. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

1212

53/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos ügyviteli szakfeladatokról és az ügyviteli kiszolgálás ideiglenes rendjéről szóló 77/2010. (HK 16.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

1215


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

250/2012. (HK 11.) HVKF parancs A kiképzés új rendszere egyes elemei bevezetésére vonatkozó feladatok végrehajtásáról

1215

254/2012. (HK 11.) HVKF parancs A 2012. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggő feladatokról

1215

261/2012. (HK 11.) HVKF parancs NATO PRT CIMIC Tanfolyam 2012 (NATO PRT CIMIC Course 2012) előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1215

M/5/2012. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Kontingens felderítő támogatásáról

1215

255/2012. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Kabul Nemzetközi Repülőtér Õr- és Biztosító Kontingens felderítő támogatásáról

1215

260/2012. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport és a Magyar Honvédség Nemzeti Támogató Elem Afganisztán feladatrendjének átalakításával, valamint a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport átalakításával és kivonásával kapcsolatos feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról

1215

264/2012. (HK 11.) HVKF intézkedés „Szakutasítás az ejtőernyős ugrások végrehajtásáról” című szolgálati könyv kidolgozásáról

1216

265/2012. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Vezénylő Zászlós feladatszabó videó telekonferencia végrehajtásának szabályozásáról

1216

249/2012. (HK 11.) HVKF intézkedés A 2012–2013-as tanévben megkötésre kerülő honvéd tisztjelölti és honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerződés-mintákról

1216

273/2012. (HK 11.) HVKF intézkedés A NATO ISAF műveletben részvételre tervezett MH Különleges Műveleti Kontingensben résztvevő erők kijelöléséről és felkészítéséről szóló 176/2012. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról

1221


Főnöki rendelkezések

 

144/2012. (HK 11.) KNBSZ intézkedés A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1222

15/2012. (HK 11.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH rejtjelző iratkezeléséről

1224

43/2012. (HK 11.) HM FHH intézkedés A „9 mm GLOCK-17 pisztoly műszaki leírása, kezelési és javítási utasítás” című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1225


Szerződések

 

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

1226

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

1226

MH Honvédkórház

1226


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP tájékoztatás Számadásköteles okmányok érvénytelenítése

1227

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.