A kiadó honlapja

Ön az oldal 286887. látogatója        Budapest

2012. OKTÓBER 12.,

péntek


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1236

20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

1237


Határozatok

 

108/2012. (IX. 11.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

1253

1374/2012. (IX. 17.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium közötti, új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

1253


Miniszteri utasítások

 

63/2012. (IX. 7.) HM utasítás A tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

1255

64/2012. (IX. 7.) HM utasítás A szakmai felelős szervezetek kijelöléséről és hatáskörük meghatározásáról

1256

65/2012. (IX. 7.) HM utasítás A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatos szakkiképzés egyes szabályairól

1272

66/2012. (IX. 14.) HM utasítás A Magyar Honvédség Honvédkórház szervezeti racionalizálásának elrendeléséről

1272

67/2012. (IX. 20.) HM utasítás A honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosításáról

1273

68/2012. (X. 1.) HM utasítás A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

1275

69/2012. (X. 1.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

1276

70/2012. (X. 1.) HM utasítás A katonai térképészeti képességek integrációjának egyes feladatairól szóló 33/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról

1276


Államtitkári intézkedések

 

60/2012. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1278

63/2012. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés NATO Kiképzési Munkacsoport Végrehajtó Bizottsága 2012. évi őszi konferenciája előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

1278

65/2012. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1278

18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről

1278

56/2012. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1297

64/2012. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A katonai térképészeti képességek integrációjának egyes feladataival összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 32/2012. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1297

67/2012. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A személyi állomány társadalombiztosítási pénzügyi ellátásának egyes személyügyi és pénzügyi feladatairól

1298


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

277/2012. (HK 12.) HVKF parancs A "CSAT 2012 ősz" C-IED helyzet- és veszélyfelismerő gyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1299

287/2012. (HK 12.) HVKF parancs Az önkéntes tartalékos állomány 2012. évi tevékenységének előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 187/2012. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

1299

289/2012. (HK 12.) HVKF parancs A katonai végzettséggel nem rendelkező tisztek és altisztek tanfolyami képzésének előkészítéséről és végrehajtásáról

1299

290/2012. (HK 12.) HVKF parancs Az önkéntes műveleti tartalékos állomány kiképzésének és tartalékos katonai esküjének előkészítéséről és végrehajtásáról

1299

293/2012. (HK 12.) HVKF parancs Kongsberg Defence & Aerospace AS. által biztosítandó tábori hírközpontelemek és MRR rádiók új képességei tesztjének elrendeléséről

1300

279/2012. (HK 12.) HVKF intézkedés "A Magyar Honvédség Törzsszolgálata" című szabályzat kidolgozásáról szóló 119/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés módosításáról

1300

292/2012. (HK 12.) HVKF intézkedés Az Amerikai Egyesült Államok Különleges Műveleti Erők Európai Parancsnoksága által szervezett Különleges Műveleti Felderítő Altiszti Tanfolyam végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1300

291/2012. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség használatában lévő műszaki gépek kezelőinek felkészítéséről szóló 6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés módosításáról

1300

300/2012. (HK 12.) HVKF intézkedés Az MH rejtjelszabályzatának kidolgozásáról

1302

273/2012. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok hatályon kívül helyezéséről

1303


Főnöki rendelkezések

 

19/2012. (HK 12.) HVK HIICSF szakutasítás Az "ALAPOS BÁZIS 2012" műveleti vezetési rendszer gyakorlat híradására, informatikai és információvédelmi támogatásáról

1305

4/2012. (HK 12.) HVK LCSF szakutasítás Az egyéni és katonai védőeszköz ellátással kapcsolatos egyes logisztikai feladatok végrehajtásáról

1305

512/2012. (HK 12.) MH LZ intézkedés Az MH Ludovika Zászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1306

135/2012. (HK 12.) MH AA intézkedés Az MH Altiszti Akadémia csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1308


Szerződések

 

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

1310


Szervezeti hírek

 

MH GEOSZ 2012. harmadik negyedévében megjelent főnökségi kiadványok árai

1311

MH HKNYP Számadásköteles okmányok érvénytelenítése

1311

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.