A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. MÁRCIUS 22.,

csütörtök


 


13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséről, az irányítói jogok gyakorlásának módjáról szóló 13/2011. (V. 23.) BM utasítás, valamint a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás módosításáról

1616

11/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium feladat- és hatáskörét érintő önálló indítványokkal összefüggő jogharmonizációs és notifikációs kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokról

1626

12/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai Stratégiájáról

1626

18/2012. (III. 22.) HM utasítás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kihelyezett haditechnikai eszközök, kulturális javak kiállítóhelyeinek racionalizálásával kapcsolatos feladatokról szóló 137/2011. (XII. 20.) HM utasítás módosításáról

1643

8/2012. (III. 22.) KIM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről éshatáskörökről

1645

6/2012. (III. 22.) KüM utasítás a közjogi méltóságok, valamint a külügyminisztériumi felsővezetők külpolitikai látogatásainak tervezésével, egyeztetésével és koordinálásával kapcsolatos külügyminisztériumi feladatokról

1665

3/2012. (III. 22.) Miniszterelnökségi utasítás aMiniszterelnökség bélyegzőhasználati rendjéről

1673

4/2012. (III. 22.) Miniszterelnökségi utasítás aminiszterelnökségi szakmai gyakorlatra jelentkező gyakornokok fogadásának rendjéről

1680

5/2012. (III. 22.) Miniszterelnökségi utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

1685

6/2012. (III. 22.) Miniszterelnökségi utasítás aMiniszterelnökség gazdálkodásának egyes kérdéseiről

1692

7/2012. (III. 22.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről

1715

4/2012. (III. 22.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás módosításáról

1719

10/2012. (III. 22.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1720

5/2012. (III. 22.) VM utasítás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

1721

5/2012. (III. 22.) OBH utasítás a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról

1808

7/2012. (III. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezetének átalakításával összefüggésben egyes utasítások módosításáról

1811

4/2012. (III. 22.) ONYF utasítás aKözponti Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V. 13.) ONYF utasítás és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 11.) ONYF utasítás módosításáról

1820

5/2012. (III. 22.) ONYF utasítás egyes ONYF utasítások hatályon kívül helyezéséről

1823


II. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

1825

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

1825

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

1826

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

1826

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium személyügyi hírei

1827

Álláspályázatok

Törtel Község Önkormányzata pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére

1829


III. Alapító okiratok

 

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács irányítása alá tartozó költségvetési szerv megszüntetőokirata

Megszüntető okirat az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala átalakulással történő megszüntetéséről

1830

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Országos Bírósági Hivatal alapító okirata

1831

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okirata

1833

A Miskolci Egyetem alapító okirata

1847

A Budapesti Gazdasági Főiskola alapító okirata

1859

Az Eszterházy Károly Főiskola alapító okirata

1866

Az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány alapító okirata

1875


IV. Pályázati felhívások

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága pályázatifelhívása közúti határátkelőhelyeken lévő helyiségek bérbevételére

1880

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására

1881


V.Közlemények

 

13/2012. (III. 22.) KüM közlemény a Nemzetközi Valutaalap alapokmányáról szóló Egyezmény 1990.június 28. napján kelt, harmadikmódosításának, 1997. szeptember 23. napján kelt, negyedik módosításának, valamint a 2008. április 28. és május 5. napján kelt, ötödik módosításának kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Valutaalappal kapcsolatos egyes jegybanki feladatokról szóló2010. évi XI. törvény 4. és 5. §-ának hatálybalépéséről

1882

14/2012. (III. 22.) KüM közlemény az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi jegyzőkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 1992.évi egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi IX. törvény 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

1882

15/2012. (III. 22.) KüM közlemény az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi jegyzőkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 1992. évi egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi IX. törvény 4. §-ának hatálybalépéséről

1883

16/2012. (III. 22.) KüM közlemény a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 3. §-ának hatálybalépéséről

1884

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2012. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

1885

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

1885

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1886


VI. Hirdetmények

 

A Krisztofer Kft. hirdetménye számlák érvénytelenítéséről

1888

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.