A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. MÁRCIUS 30.,

péntek


 


14. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

19/2012. (III. 30.) HM utasítás a Magyar Honvédség 2012–2016. évre szóló Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjáról

1892

20/2012. (III. 30.) HM utasítás az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról szóló 64/2011. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

1893

21/2012. (III. 30.) HM utasítás az étkezési utalvány tiszti, valamint összevont étkezdékben történő elfogadásának rendjéről

1894

9/2012. (III. 30.) KIM utasítás a Megyei Intézményfenntartó Központok ideiglenes Szervezeti ésMűködési Szabályzatáról szóló 78/2011. (XII. 30.) KIM utasítás módosításáról

1895

7/2012. (III. 30.) KüM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1896

8/2012. (III. 30.) KüM utasítás a Külügyminisztérium létesítményeiben a dohányzásról ésadohányzóhelyek kijelöléséről

1897

8/2012. (III. 30.) NGM utasítás a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

1898

5/2012. (III. 30.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1899

6/2012. (III. 30.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló12/2011. (III. 29.) NEFMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

1900

7/2012. (III. 30.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatáról

1900

10/2012. (III. 30.) LÜ utasítás az ügyészségi informatikai eszközök kezelésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2006. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

1900

5/2012. (III. 30.) BM OKF utasítás a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról

1902

6/2012. (III. 30.) BM OKF utasítás az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek 2012. évi felkészítési rendjéről

1910

1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás aNemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

1913

2/2012. (III. 30.) SZTNH utasítás a 2012. évben választható cafetéria-juttatásokról

1962


II. Személyügyi hírek

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

1973

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

1974


III. Alapító okiratok

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Országos Bírósági Hivatal alapító okirata

1975

A Kúria alapító okirata

1977

A Fővárosi Ítélőtábla alapító okirata

1979

A Debreceni Ítélőtábla alapító okirata

1981

A Győri Ítélőtábla alapító okirata

1983

A Pécsi Ítélőtábla alapító okirata

1985

A Szegedi Ítélőtábla alapító okirata

1987

A Fővárosi Törvényszék alapító okirata

1989

A Budapest Környéki Törvényszék alapító okirata

1991

A Balassagyarmati Törvényszék alapító okirata

1993

A Debreceni Törvényszék alapító okirata

1995

Az Egri Törvényszék alapító okirata

1997

A Győri Törvényszék alapító okirata

1999

A Gyulai Törvényszék alapító okirata

2001

A Kaposvári Törvényszék alapító okirata

2003

A Kecskeméti Törvényszék alapító okirata

2005

A Miskolci Törvényszék alapító okirata

2007

A Nyíregyházi Törvényszék alapító okirata

2009

A Pécsi Törvényszék alapító okirata

2011

A Szegedi Törvényszék alapító okirata

2013

A Szekszárdi Törvényszék alapító okirata

2015

A Székesfehérvári Törvényszék alapító okirata

2017

A Szolnoki Törvényszék alapító okirata

2019

A Szombathelyi Törvényszék alapító okirata

2021

A Tatabányai Törvényszék alapító okirata

2023

A Veszprémi Törvényszék alapító okirata

2025

A Zalaegerszegi Törvényszék alapító okirata

2027

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv megszüntető okirata

A Magyar Állami Földtani Intézet megszüntető okirata

2029

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2030

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2036

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2041


IV. Pályázati felhívások

 

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás biztosítására

2043


V.Közlemények

 

17/2012. (III. 30.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről

2044

18/2012. (III. 30.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről szóló2011.évi CXVIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

2044

A Belügyminisztérium közleménye a 2012. évi Pro Architectura-díjak adományozásáról

2045

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye elismerések adományozásáról

2046

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

2048

A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

2048

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróraátszámított árfolyamairól

2048

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának közleménye a települések katasztrófavédelmi besorolásának végrehajtásáról

2053

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2054

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.