A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. ÁPRILIS 21.,

szombat


 


17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról

2403

16/2012. (IV. 21.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei Munkavédelmi Szabályzatáról

2408

17/2012. (IV. 21.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

2418

25/2012. (IV. 21.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások és intézkedések hatályon kívül helyezéséről

2425

26/2012. (IV. 21.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről

2427

27/2012. (IV. 21.) HM utasítás az ingó vagyontárgyak harmadik személy részére történő használatba adásának ésakatonazenekarok biztosításának rendjéről

2429

28/2012. (IV. 21.) HM utasítás a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

2436

8/2012. (IV. 21.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

2448

6/2012. (IV. 21.) VM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2528

7/2012. (IV. 21.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2528

8/2012. (IV. 21.) VM utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról

2642

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról

2643

7/2012. (IV. 21.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti ésMűködési Szabályzatának kiadásáról

2650

4/2012. (IV. 21.) SZTNH utasítás akormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozathoz kapcsolódó hivatali ügyeleti rendszerről

2752

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

2756

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

2757

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

2757

Álláspályázatok

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása a Budapest XVI. kerület 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

2758

Az Alkotmánybíróság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

2760

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapítóokirata

A Balassi Intézet alapító okirata

2762

A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása államivagyon hasznosítására

2767

23/2012. (IV. 21.) KüM közlemény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, NemzetköziVasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999.június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 1., 2. és 4. §-ainak hatálybalépéséről és a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény 3. §-ában foglalt fenntartás visszavonásának hatályosulásáról

2769

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

2770

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti természetvédelmi és tájvédelmi szakértői nyilvántartásról

2776

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2012. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

2784

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

2784

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított sírok jegyzékéről

2785

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2787

Pártok beszámolói

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2011. évi beszámolója

2788

A Magyarországi Munkáspárt 2006. 2011. évi pénzügyi beszámolója

2789

A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2011. évi beszámolója

2790

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő közalapítványi hitelezőkkel kapcsolatos felhívása

2791

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázati hirdetménye üzlethelyiségek bérbeadására

2798

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.