A kiadó honlapja

Ön az oldal 220993. látogatója        

Budapest

2012. FEBRUÁR 3.,

péntek


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

260


Határozatok

 

16/2012. (I. 6.) KE határozat Szolgálati viszony megszűnéséről

264

17/2012. (I. 6.) KE határozat Szolgálati nyugállományba helyezésről

264

1001/2012. (I. 11.) Korm. határozat Magyarország Honvédelmi Minisztériuma (Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal) és a Svéd Királyság Försvarsexportmyndigheten (Svéd Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség) elnevezésű szervezete között a JAS-39 Gripen típusú repülőgépek bérletével kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó Bérleti Megállapodásban foglalt bérleti időszak módosítására vonatkozó megállapodás aláírásáról szóló felhatalmazásról

264


Miniszteri utasítások

 

1/2012. (I. 13.) HM utasítás A külföldi fegyveres erők eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről

265

2/2012. (I. 13.) HM utasítás A HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 55/2011. (V. 13.) HM utasítás módosításáról

283

3/2012. (I. 13.) HM utasítás A honvédelmi tárca általános elektronikus információbiztonsági követelményeinek meghatározásáról és a védelmi rendszabályok pontosításáról

284


Államtitkári intézkedések

 

85/2011. (HK 2/2012.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos feladatokról

286


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

4/2012. (HK 2.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság és a Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság felszámolásával kapcsolatos feladatokról

288

M/1/2012. (HK 2.) HVKF parancs A Magyar Honvédség készletképzési és készletlépcsőzési rendjéről

288

7/2012. (HK 2.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Magyarország határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletek végrehajtására vezényelt állománya szabadnapjai kiadásának egyes szabályairól

288

73/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés "A Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programja" című főnökségi kiadvány próbaidőszakra történő kiadásáról

289

730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról

289

5/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia második szintjén elhelyezkedő doktrínák elkészítéséről

290

6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség használatában lévő műszaki gépek kezelőinek felkészítéséről

290

68/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2012. (2013-2014.) évi kiképzési feladatiról

298

2/2012. (HK 2.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény elfogadásáról és bevezetéséről, valamint a Műveleti Témafelelős-témakezelő Jegyzék módosításáról

309


Szerződések

 

MH Központi Kiképzőbázis

310

MH 86 Szolnok Helikopter Bázis

310

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

311

MH Katonai Kiképző Központ

311

MH Pápa Bázisrepülőtér

311

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

312

MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

312

MH Logisztikai Ellátó Központ

313

MH Tartományi Újjáépítési Csoport

313

MH 54. Veszprém Radar Ezred

313

MH 25. Klapka György Lövészdandár

314

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

315

MH Logisztikai Ellátó Központ

317

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

317


Szervezeti hírek

 

MH GEOSZ 2011-ben megjelent főnökségi kiadványok és szolgálati könyvek árai

319

HM közlemény Az illetékességébe tartozó Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre, illetve meghosszabbításra beérkező pályázatokat értékelő Bírálóbizottság összetételének, valamint a 2011. évben beérkezett és elbírált pályázatok eredményei alapján a HM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék egységes szerkezetben történő közzétételéről

319

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.