A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. MÁJUS 8.,

kedd


 


20. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

29/2012. (V. 8.) HM utasítás a honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról

3173

30/2012. (V. 8.) HM utasítás a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről

3180

31/2012. (V. 8.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2012. évi összegeinek megállapításáról

3185

32/2012. (V. 8.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosításáról

3197

33/2012. (V. 8.) HM utasítás a katonai térképészeti képességek integrációjának egyes feladatairól

3207

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról

3211

1/2012. (V. 8.) NKI utasítás az Intézet Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

3214


II. Személyügyi hírek

 

Álláspályázatok

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

3247


IV. Pályázati felhívások

 

Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Kerepes nagyközség közigazgatási határain belül a helyi menetrend szerinti személyszállítás ellátására

3248


V.Közlemények

 

24/2012. (V. 8.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 261/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3249

25/2012. (V. 8.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között ajövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2012. évi XV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3250

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye hatályát vesztett igazságügyi szakértői igazolványról

3250

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleményei

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2012. évi Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére

3251

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2012. évi Közművelődési Minőség Díj elnyerésére

3256

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

3258

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3259

Pártok beszámolói

 

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2011. évi pénzügyi beszámolója

3260

A Lehet Más a Politika 2011. évi beszámolója

3261

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.