A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. MÁJUS 31.,

csütörtök


 


23. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

20/2012. (V. 31.) BM utasítás a rendőrség hivatásos állományának más foglalkoztatási jogviszony létesítésével vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység folytatásával megbízott tagjai vonatkozásában a Magyar Rendvédelmi Kar tagsági nyilvántartásának és adatkezelésének különös szabályairól

3495

21/2012. (V. 31.) BM utasítás egyes belügyminiszteri utasítások módosításáról

3497

22/2012. (V. 31.) BM utasítás a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 15/2011. (V.23.) BM utasítás módosításáról

3499

23/2012. (V. 31.) BM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló27/2012. (V. 30.) BM rendelet végrehajtásáról

3502

24/2012. (V. 31.) BM utasítás a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről

3523

35/2012. (V. 31.) HM utasítás a 2012. évi nyilvános altisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

3528

36/2012. (V. 31.) HM utasítás a honvéd altisztképzés szervezeti integrációjának egyes feladatairól

3533

37/2012. (V. 31.) HM utasítása a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggő feladatokról

3535

17/2012. (V. 31.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ középirányító szervként történő kijelöléséről, az irányítói jogok gyakorlásának módjáról szóló 57/2011. (VIII. 25.) KIM utasítás hatályon kívül helyezéséről

3538

12/2012. (V. 31.) KüM utasítás a válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

3538

10/2012. (V. 31.) VM utasítás a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá avagyonkezelésébe vagy a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről

3539

11/2012. (V. 31.) VM utasítás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat irányítási és működtetési rendjéről szóló3/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás módosításáról

3546

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás aVidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

3547

2/2012. (V. 31.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság szegedi ügyfélszolgálati irodája megszűnésének rendjéről

3572

1/2012. (V. 31.) NKH utasítás a Nemzeti Közlekedési Hatóság Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

3573


II. Személyügyi hírek

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

3618

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

3620

Álláspályázatok

 

Domaszék Község Önkormányzata pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

3621

Az Igali ÁMK Arany János Művelődési Ház pályázatot hirdet intézményegység-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

3622


IV. Pályázati felhívások

 

Magyarország Külügyminisztériumának pályázati kiírása a vani gyermekek magyarországi rehabilitációs programjának támogatása tárgyában

3623

Fót Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére

3636


V.Közlemények

 

3/2012. (V. 31.) SZTNH közlemény a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

3637

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3638

A Barankovics István Alapítvány 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója

3640

Pártok beszámolói

 

A Kisgazdák Történelmi Szövetsége Párt 2011. évi pénzügyi beszámolója

3644

A Magyar Kommunista Munkáspárt 2011. évi pénzügyi beszámolója

3645


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága pályázati felhívása helyiségek bérbevételére

3646

A Budapesti Rendőr-főkapitányság árverési hirdetménye használatból kivont gépjárművek értékesítésére

3647

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye bélyegző érvénytelenítéséről

3647

A Gyermekrák Alapítvány 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója

3648

Molnár Noémi hirdetménye készpénzfizetési számlatömb érvénytelenítéséről

3651

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.