A kiadó honlapja

Ön az oldal 264081. látogatója        

Budapest

2012. FEBRUÁR 24.,

péntek


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

2/2012. (HK 3.) HM határozat A rendszeresítésre kerülő egészségügyi és ruházati szakanyagokról, valamint különböző haditechnikai eszközökről

332

3/2012. (HK 3.) HM határozat A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Kutatóhely minősítéséről

333


Miniszteri utasítások

 

4/2012. (I. 27.) HM utasítás Egyes HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

334

5/2012. (I. 27.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

335

6/2012. (II. 2.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosított 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2012. évi felszámításáról és felhasználásáról

336

7/2012. (II. 2.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

337

8/2012. (II. 2.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

338

9/2012. (II. 10.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM utasítás módosításáról

340


Államtitkári intézkedések

 

5/2012. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. január-február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

341

3/2012. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség szolgálati feladatokat ellátó gépjárműveinek a díjfizetésre kötelezett autópályák, autóutak használatával összefüggő szabályairól

341

4/2012. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. évben végrehajtandó egészségi alkalmassági- és szűrővizsgálatokról

342

6/2012. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nem fegyveres külszolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állomány ellátására létrehozott Nemzeti Támogató Rendszer racionalizálásából adódó feladatok végrehajtásáról

347

1/2012. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A 2011. évi éves költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről

355


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

80/2012. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Veszélyes Katonai Objektumaiban tárolt hadfelszerelés kezelése, műszaki állapotának felmérése, valamint ezek előírt tárolási feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok előkészítéséről

371

85/2012. (HK 3.) HVKF parancs A XXIII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

371

81/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei magasfokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intézkedés módosításáról

371

91/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata kidolgozásáról

371

78/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról szóló 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedés módosításáról

371

79/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés A "Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnokságok Szabályzata" című szolgálati könyv hatályba léptetéséről

372

90/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés A "Katonai helyesírási tanácsadó szótár" c. kiadvány kidolgozásáról

373

102/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Haderőtervezés és veszteségpótlás doktrína törléséről

373

13/2012. (HK 3.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Híradó és Informatikai Doktrína 1. kiadás elkészítéséről

374

14/2012. (HK 3.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Doktrína 1. kiadás elkészítéséről

375

15/2012. (HK 3.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína 3. kiadás elkészítéséről

376

16/2012. (HK 3.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Egészségügyi Doktrína 2. kiadás elkészítéséről

377

17/2012. (HK 3.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról és hazai alkalmazásba vételéről

378


Főnöki rendelkezések

 

86/2012. (HK 3.) MH VDK intézkedés A STANAG 2579 AJOD (1. kiadás) bevezetéséről

381

90/2012. (HK 3.) MH VDK intézkedés A STANAG 3680 (5. kiadás) bevezetéséről

381


Szerződések

 

MH Központi Kiképző Bázis

382

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

382

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

383

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

383

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

384

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

385

MH Logisztikai Ellátó Központ

385

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

386

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

386

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

388


Szervezeti hírek

 

MH GEOSZ Közlemény

389

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.12.02.