A kiadó honlapja

Ön az oldal 286889. látogatója        Budapest

2012. MÁRCIUS 29.,

csütörtök


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Rendeletek

 

2/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

396

3/2012. (III. 6.) HM rendelet A szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

398


Határozatok

 

1046/2012. (II. 29.) Korm. határozat A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról

414


Miniszteri utasítások

 

10/2012. (II. 16.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosításáról

415

11/2012. (II. 16.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

416

12/2012. (II. 24.) HM utasítás A kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról

419

13/2012. (II. 24.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2012. évi tevékenysége fő irányainak és fő feladatainak meghatározásáról

428

14/2012. (II. 24.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól

435

15/2012. (II. 24.) HM utasítás A belső szabályozási tevékenységről

437

16/2012. (III. 1.) HM utasítás A törvényességi felügyeleti szakellenőrzésről szóló 84/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

442


Államtitkári intézkedések

 

8/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások üzemanyag-kártyára történő vásárlásáról

443

10/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A 2012. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

454

11/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Honvédkórház, illetve a honvédelmi tárca által felügyelt jogelődei, valamint a tárcán kívüli elődintézményei tekintetében a Miniszterelnökség elszámoltatási és korrupció-ellenes kormánybiztos által elrendelt vizsgálat végrehajtásáról

454

2/2012. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A 2011. évi zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás elkészítéséről

455


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

118/2012. (HK 4.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoki beosztás és a Szentendre Helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

467

122/2012. (HK 4.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2011. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2012. évi feladatairól

467

127/2012. (HK 4.) HVKF parancs Az MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsnoki és a Honvédelmi Minisztérium I. objektumparancsnoki beosztás átadás-átvételéről

467

116/2012. (HK 4.) HVKF parancs A katonai szervezetek szervezeti- és létszám racionalizálásához kapcsolódó szervezési feladatok végrehajtásáról szóló 633/2011. (HK 16.)<%0> HVKF parancs módosításáról

467

135/2012. (HK 4.) HVKF parancs A 2012. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

467

136/2012. (HK 4.) HVKF parancs A bürokrácia csökkentésével összefüggő feladatokról

467

119/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés „A Magyar Honvédség Törzsszolgálata” című szabályzat kidolgozásáról

467

117/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés Az EU harccsoportban részt vevő Magyar Honvédség EU Harccsoport készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

468

121/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés A katonai szervezetek feladatairól a Magyar Honvédség tapasztalat- feldolgozó rendszere működtetésében

468

126/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei 2012. évi gazdálkodásának végrehajtását szigorító és kiadásait csökkentő intézkedésekről

471

128/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés A repülőműszaki szakmai szabályok kidolgozásáról

472

144/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer szabályozóinak a jogszabályváltozásokhoz történő igazítására

473


Főnöki rendelkezések

 

69/2012. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2129 LO 8. kiadás végrehajtásáról

474

70/2012. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2199 MC LO 2. kiadás végrehajtásáról

474

71/2012. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2921 NRS 2. kiadás végrehajtásáról

475

45/2012. (HK 4.) MH GEOSZ intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 1224 MAROPS „Szövetségi kiadványok megjelentetésére vonatkozó szabványok” EDITION 5) kiadásáról

475


Szerződések

 

MH Bakony Harckiképző Központ

476

MH Honvédkórház

476

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

476

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

477

MH Tartományi Újjáépítési Csoport

477


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

478

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.