A kiadó honlapja

Ön az oldal 56650. látogatója        Budapest

2012. OKTÓBER 9.,

kedd


 


44. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

40/2012. (X. 9.) BM utasítás a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 26/2011. (IX. 9.) BM utasítás módosításáról

7750

41/2012. (X. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

7756

71/2012. (X. 9.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggő feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

7756

27/2012. (X. 9.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2012. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

7758

28/2012. (X. 9.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint azÜgyfélszolgálati Információs Irodáról

7762

29/2012. (X. 9.) NGM utasítás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvényben, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló2010. évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól

7767

19/2012. (X. 9.) LÜ utasítás a sajtó számára adható tájékoztatás rendjéről

7774

14/2012. (X. 9.) GVH utasítás egyes utasítások szervezeti változásokkal összefüggésben történő módosításáról

7777

6/2012. (X. 9.) NMH utasítás az álláskeresők, a közvetítést kérő, valamint a szolgáltatást kérő ügyfelek nyilvántartásba vételéről

7780


II. Személyügyi hírek

 

A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2012. évi díjazottjai

7782

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

7782

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye kitüntetés adományozásáról

7783

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

7783


V.Közlemények

 

5/2012. (X. 9.) SZTNH közlemény a 2012. évi „Magyar Formatervezési Díj” pályázat kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

7785

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

7785

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

7786

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.04.20.