A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. OKTÓBER 27.,

szombat


 


48. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

76/2012. (X. 27.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal feladatrendszerének módosításával összefüggő feladatokról

8541

77/2012. (X. 27.) HM utasítás a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról

8543

34/2012. (X. 27.) KIM utasítás a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8567

35/2012. (X. 27.) KIM utasítás a Közpolitikai Kutatások Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8587

17/2012. (X. 27.) KüM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

8599

31/2012. (X. 27.) NGM utasítás a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

8600

32/2012. (X. 27.) NGM utasítás az eseti személyszállítási feladatok igénybevételéről szóló szabályzatról

8601

33/2012. (X. 27.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

8609

22/2012. (X. 27.) VM utasítás a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról

8610

21/2012. (X. 27.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

8641

15/2012. (X. 27.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról

8641

9/2012. (X. 27.) SZTNH utasítás a Közszolgálati Szabályzatról

8645


II. Személyügyi hírek

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

8665

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

8666

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

8667

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

8667

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye emlékérem adományozásáról

8668


III. Alapító okiratok

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaítóokiratai

 

Az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon ésGyermekotthon alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8669

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8672

A Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8678

A Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8682

A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8687

A Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8691

A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8695

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8698

A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8701

A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

8704


IV. Pályázati felhívások

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot hirdet a 2013. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

8709

Bicske Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására

8711

Dunakeszi Város Önkormányzatának pályázati felhívása az önkormányzat feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállításról

8712

Fonyód Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítójának kiválasztására

8713

Orosháza Város Önkormányzatának pályázati felhívása a város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

8715

Siófok Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítójának kiválasztására

8716

Tiszafüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása a város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 2013.január 1.–2017. december 31-éig terjedő időszakban

8717


V.Közlemények

 

47/2012. (X. 27.) KüM közlemény a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 158/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

8719

A „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem” adományozásáról szóló 19/2012. számú NAIH szabályzat

8719

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a 2012. évi egyszerűsített eljárásban befogadott többletkapacitásokról

8720

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

8723

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

8748

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.