A kiadó honlapja

Ön az oldal 286880. látogatója        Budapest

2012. ÁPRILIS 16.,

hétfő


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Rendeletek

 


Határozatok

 

78/2012. (III. 20.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

483

79/2012. (III. 20.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

483

80/2012. (III. 20.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

483


Miniszteri utasítások

 

17/2012. (III. 9.) HM utasítás A HM Védelmi Tervező Bizottság feladatairól és működési rendjéről szóló 114/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

484

18/2012. (III. 22.) HM utasítás A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kihelyezett haditechnikai eszközök, kulturális javak kiállítóhelyeinek racionalizálásával kapcsolatos feladatokról szóló 137/2011. (XII. 20.) HM utasítás módosításáról

484

19/2012. (III. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédség 2012–2016. évekre szóló Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjáról

487

20/2012. (III. 30.) HM utasítás Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról szóló 64/2011. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

488

21/2012. (III. 30.) HM utasítás Az étkezési utalvány tiszti, valamint összevont étkezdékben történő elfogadásának rendjéről

489


Államtitkári intézkedések

 

14/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal feladatrendszerének módosításával kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtásáról

490

13/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti és altiszti állományba vett személyek tanfolyamrendszerű felkészítésének megszüntetéséről és alapkiképzése bevezetésének rendjéről

490

15/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés Az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló 42/2011. (HK 11.) HM KÁT– HVKF együttes intézkedés módosításáról

492

16/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Katasztrófavédelmi Operatív Törzs működésének egyes szabá<->lyairól

510

3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás Az étkezde pénztárak üzemeltetési szabályairól

510

4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről

539


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

147/2012. (HK 5.) HVKF parancs A „CSAT 2012 tavasz” C-IED helyzet- és veszélyfelismerő gyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

539

146/2012. (HK 5.) HVKF intézkedés A Harcászati Értékelő Programok végrehajtásáról

539

142/2012. (HK 5.) HVKF intézkedés Az önkéntes védelmi tartalékos állomány hímzett gyakorló sapkajelvényének rendszeresítéséről

540

143/2012. (HK 5.) HVKF intézkedés A koronaőri és palotaőri díszelgő öltözet ékítményeinek rendszeresítéséről

541


Főnöki rendelkezések

 

1/2012. (HK 5.) HVK LCSF szakutasítás A STANAG 2034 (7. kiadás) bevezetéséről

547

136/2012. (HK 5.) MH VDK szakutasítás A STANAG 2437 AJOD (7. kiadás) bevezetéséről

547

138/2012. (HK 5.) MH VDK szakutasítás A STANAG 2490 AJP-3 (B) (3. kiadás) bevezetéséről

547

139/2012. (HK 5.) MH VDK szakutasítás A STANAG 7186 AAP-42 (1. kiadás) bevezetéséről

548

74/2012. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3970 ASP 4. kiadás végrehajtásáról

548

75/2012. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7199 ASP 2. kiadás végrehajtásáról

549

88/2012. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés Belső rendelkezés hatályon kívül helyezéséről

549

100/2012. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 4373 3. kiadás végrehajtásáról

550


Szerződések

 

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

550


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter

489-7/2012. nyt. szm krlevl

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.